BASINDAN YAZILAR
VERBİS'e Kayıt Süresi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı - MuhasebeTR

VERBİS'e Kayıt Süresi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Reel sektöre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan (KVKK), müjde gibi bir haber geldi. Kurul, VERBİS’e kayıt yaptırma süresini bu yılın sonuna (31 Aralık 2021) kadar uzattı.

Zor şartlardan geçtiğimiz bugünlerde gelen bu haber, reel sektörü biraz da olsa rahatlattı.

Nedir bu VERBİS?

VERBİS, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nin kısaltılmış adı.

VERBİS, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemi.

 

VERBİS’e kayıt yaptırmak neden zorunlu?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Geçici 1. maddesinin 2. Fıkrasına göre, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün başlama tarihleri ile ilgili karar alma ve bunu ilan etme görev ve yetkisi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na ait bulunuyor.

Kurul, 19/07/2018 tarihli ve 2018/88 sayılı Kararı ile,

- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,

- Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,

- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,

- Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının

VERBİS’e kayıt yaptırmalarını zorunlu tuttu.

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunlu bulunuyor (6698 sayılı KVKK Mad. 16).

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun internet sitesinde (www.kvkk.gov.tr) yer alan VERBİS modülü veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) platformu üzerinden “Kurumlar” başlıklı bölümden Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun seçilmesi halinde gelen ekranlar üzerinden VERBİS’e kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

Kimler VERBİS'e kayıt yaptırma zorunluluğundan istisna?

VERBİS’e kayıt yaptırma zorunluluğundan istisna tutulanlar ise şunlar;

- Noterler

- Siyasi Partiler

- Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak koşuluyla otomatik olmayan koşullarda veri işleyenler

- İlgili kanunlara göre kurulmuş olan ve amacına uygun olarak kendi bünyesinde veri işleyen sendika, vakıf ve dernekler

- Avukatlar

- Arabulucular

- Gümrük müşavirleri

- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler

- Yıllık çalışan sayısı 50'den az olan veya yıllık mali bilançosu 25 milyon TL'nin altında olup faaliyet alanı özel kişisel veri işleme olmayan gerçek ve tüzel kişiler

VERBİS’e kayıt yaptırmamanın cezası ne kadar?

VERBİS’e süresinde kayıt yaptırılması son derece önemli. Çünkü, VERBİS’e kayıt yaptırmamanın ciddi bir cezası ve yaptırımı var.

VERBİS’e süresinde kayıt yaptırılmaması halinde, 2021 yılı için 39.337 TL‘den 1.966.862 TL’ye kadar idari para cezası verilebiliyor.

Yani, pabuç oldukça pahalı.

Özel nitelikli kişisel veri işleyenlerin kayıt süresi 31 Mart’ta sona eriyordu!

2020/482 sayılı KVKK Kararı ile, VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi gereken süreler aşağıdaki gibi belirlenmişti:

Dolayısıyla, kayıt yükümlülüğünden istisna tutulanlar hariç olmak üzere,

- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının (doktor, diş hekimi, diyetisyen, psikolog, psikoterapist, psikoanalist, fizyoterapist, optisyen vb. özel muayenehanesinde sağlık hizmeti sunan gerçek kişiler, eczaneler, hastaneler, poliklinikler, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, estetik merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, tanı-tetkik ve görüntüleme merkezleri, paramedikal insan sağlığı hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler, sağlık hizmet sunucuları, zihinsel engellilik veya madde bağımlılığına yönelik hizmet sunan gerçek veya tüzel kişiler, tıbbi tahlil laboratuarları gibi)

- Yıllık çalışan veya yıllık mali bilanço toplamı rakamlarına bakılmaksızın veri sorumlusu sıfatını haiz kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının

31 Mart 2021 tarihine kadar VERBİS’e kayıt yaptırmaları gerekiyordu!

KVKK, VERBİS’e kayıt sürelerini yıl sonuna kadar uzattı

KVKK, 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile; ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden koronavirüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar, muhtelif sektör temsilcileri ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının taleplerini değerlendirerek,

- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

- Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine

kadar uzatılmasına karar verdi.

Bu karar ile; ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan doktor, diş hekimi, diyetisyen, psikolog, psikoterapist, psikoanalist, fizyoterapist, optisyen vb. özel muayenehanesinde sağlık hizmeti sunan gerçek kişiler, eczaneler, hastaneler, poliklinikler, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, estetik merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, tanı-tetkik ve görüntüleme merkezleri, paramedikal insan sağlığı hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler, sağlık hizmet sunucuları, zihinsel engellilik veya madde bağımlılığına yönelik hizmet sunan gerçek veya tüzel kişiler, tıbbi tahlil laboratuarları gibi gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 31 Mart’ta sona erecek kayıt süresi de yıl sonuna kadar uzamış oldu.

Bize göre, son derece yerinde ve takdire şayan bir karar. Sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde bu tür karar ve ertelemelere çok ihtiyacımız var.

Kayıt zorunluluğu 30 Eylül 2019’dan bu yana erteleniyor

VERBİS kamuoyunun gündemine aniden girdi, ancak bir türlü benimsenemedi. Çünkü, yaşanan ekonomik sıkıntılar, koronavirüs salgını ve buna karşı alınan önlemler, şirketlerin Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda yaşanan zorluklar falan derken, bir türlü şirketlerin önceliklendirilmiş konuları arasına giremedi. KVKK, bu durumları dikkate alarak, VERBİS’e kayıt sürelerini ilk zorunluluğun başladığı 30 Eylül 2019’dan bu yana erteledi.

Kayıt zorunluluğunun ertelenmesi başlı başına önemli bir şey. O günleri hatırlıyorum, diğer bazı yükümlülükler yapılan başvurulara rağmen ya ertelenmiyor ya da son gün son dakika erteleniyordu. Burada KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk BİLİR ve Kurul Üyelerinin hakkını yememek lazım, her defasında gelen talepleri dikkate alarak VERBİS’e kayıt sürelerini uzattılar, zor durumda olan reel sektörü yaptırımı oldukça ağır ceza gerektiren bu yükümlülük nedeniyle rahatlattılar.

Bu vesileyle KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk BİLİR ve Kurul Üyelerini kutluyor, teşekkürlerimi sunuyorum.

VERBİS’in işletmelere maddi bir yük getirmemesi için de önlem alınmalı

VERBİS sürecinin uzman bir hukukçu ile takip edilmesi şart. Ancak, VERBİS’e kayıt ve diğer işlemlerin bu şekilde yaptırılmasının işletmelere maliyeti 30 - 250 Bin TL. arasında değişiyor. Bu rakamlar oldukça ciddi ve işletmeleri zorluyor. KVKK’nın bu konuya da bir çeki düzen vermesi şart, aksi halde VERBİS’e kaydolacak işletme kalmayacak.

(Kaynak: Abdullah Tolu / Dünya Gazetesi | 12.03.2021)

GÜNDEM