BASINDAN YAZILAR
İnsan Hakları Eylem Planında Yer Alan Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri - MuhasebeTR

İnsan Hakları Eylem Planında Yer Alan Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri

Bir süre önce sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planının "Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir TÜRKİYE" vurgusu üzerine kurulduğunu görüyoruz. Kadim tarihimizde de her daim yer bulmuş olan "İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın!" düsturunda ifadesini bulan bu yükümlülük, devletin varlık sebebini de izah ediyor.

Bir çok kesimin görüşlerine de başvurularak oluşturulan İnsan Hakları Eylem Planında;

- İş ve Çalışma Dünyası Çalıştayı düzenlenecektir. Özellikle çalışma hayatına yeni bir bakış getirilmesi için STK ve Sendikalar yanında iş ve sosyal güvenlik hukuku ile çalışma hayatında uzman akademisyen ve uygulamacıların da katılması çok faydalı olacaktır.

- Çalışma yapılırken iş ve çalışma dünyasının temsilcileri ile sendikaların da görüşlerine başvuruldu.

- Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.

- Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır.,

- Çalışma hayatında ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin politikaların etkinliği artırılacaktır.

- Tahliye edilen hükümlülerin topluma yeniden uyumları için iş ve çalışma hayatına katılımını sağlayan işverenlere teşvik imkânları oluşturulacaktır.

- İnsan ticareti mağdurları ve olay tanıklarının korunabilmesi için gerekli tedbirler etkili bir şekilde alınacak, kişilerin insan ticareti mağduru olmalarının önlenmesi amacıyla kayıt dışı çalışmaya ilişkin denetimlerin etkinliği artırılacaktır.

- Kadın istihdamının artırılması ve kadınların çalışma hayatına adil şartlarda katılmaları için kamuda gerekli tedbirler alınacak, özel sektör kuruluşları teşvik edilecektir.

- BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri dikkate alınarak iş ve çalışma hayatına ilişkin ulusal rehber ilkeler hazırlanacak ve farkındalık artırıcı faaliyetler düzenlenecektir.

- Toplu iş hukuku yargılamalarının hızlanması için sendika ihtisas mahkemeleri belirlenecektir.

- Sendikal hakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla yöneticilerin farkındalıklarını artırmaya yönelik faaliyetler yürütülecektir.

- İş davalarında hâkimlerin dava konusuyla sınırlı olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tüm kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesi suretiyle davaların daha hızlı sonuçlandırılması sağlanacaktır.

- Gençlerin iş gücü piyasasına aktif katılımları desteklenerek staj ve uygulama eğitimi imkânları teşvik edilecek ve genç istihdamı ulusal strateji belgesi hazırlanacaktır

- Gençlere yönelik evlilik yardımının kapsamı genişletilecektir.

- Bir mesleği icra ederken aynı zamanda avukatlık stajı yapılabilmesine imkân sağlanacaktır.

- Engellilerin üst kademe kamu yöneticiliği ile mesleklerine uygun kamu görevlerinde istihdamı teşvik edilecektir.

- Basın İş Kanunu'na tabi olarak çalışanların iş mevzuatında belirtilen haklardan eksiksiz faydalanmalarına imkân sağlamaya yönelik düzenleme yapılacaktır.

- Yurtdışındaki üniversite eğitimi sırasında öngörülen staj yapma yükümlülüğünün Türkiye'de yerine getirilebilmesine ilişkin olanaklar artırılacaktır.

- Tahliye edilen hükümlülerin topluma yeniden uyumları için iş ve çalışma hayatına katılımını sağlayan işverenlere teşvik imkânları oluşturulacaktır.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 11.03.2021)

GÜNDEM