BASINDAN YAZILAR
Ücret Geliri Elde Edenler Beyanname Verecek Mi? - MuhasebeTR

Ücret Geliri Elde Edenler Beyanname Verecek Mi?

Gerçek kişiler için vergi rehberi – 4 –

İktidar, 2019 yılının son ayında çıkardığı 7194 sayılı Kanun ile belirli bir tutarın üzerinde gelir elde eden ücretliler ve sporcuların beyanname ile tanışmasını sağladı

Yapılan değişiklik ile eski uygulamada tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve tek işverenden elde edilen ücretlerin tutarı ne olursa olsun beyan dışı bırakılırken, yeni düzenleme ile 103'üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın (2020 yılı için 600.000 TL) aşılması halinde beyanname verilme zorunluluğu getirildi.

Yine, eski uygulamada birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda; sadece birden sonraki işverenlerden elde edilen ücret gelirlerinin toplamı ile beyan sınırı karşılaştırılırken, yapılan düzenleme sonrasında; birinci işverenden de elde edilen dâhil olmak üzere, tüm işverenlerden elde edilen ücret gelirlerinin toplamının yukarıdakine benzer bir biçimde 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 ylı için 600.000 TL) aşması halinde;  bu defa tüm işverenlerden elde edilen ücret gelirleri için beyanname verilmek zorunda.

Ayrıca, tüm işverenlerden elde edilen ücret gelirlerinin toplamı 103'üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşmasa dahi, hizmet erbabının birinci işveren hariç sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamının, 103'üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşması halinde de tüm işverenlerden elde edilen ücret gelirleri için de beyanname verilecek.

Bilindiği üzere; Gelir Vergisi Kanunu'nun 95'inci maddesinde düzenlenmiş şekilde ücret geliri elde edenler, her yıl yıllık gelir vergisi beyannamesi vermektedir.

Yapılan yasa değişikliği ile 01.01.2020'den itibaren elde edilen ücret gelirlerinin nasıl vergilendirileceğine ilişkin ayrıntılı tablo aşağıda yer almaktadır.

TELİF KAZANCI ELDE EDENLER DİKKAT…

Gelir Vergisi Kanunu'nun 18. maddesinde düzenlenen ve telif kazanç istisnası olarak adlandırılan düzenleme çerçevesinde 18. madde kapsamında elde edilen serbest meslek kazançları herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaksızın tamamen vergiden istisna idi.

Fakat, 7194 sayılı Kanunun 10. maddesiyle 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere GVK'nin 18. maddesinin sonuna; “Bu madde kapsamındaki kazançları toplamı 103'üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94'üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur” hükmü eklendi ve yapılan bu düzenleme sonrasında 2020 yılında 103'üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan 600.000 TL'nin üzerinde gelir elde edenler istisnadan faydalanamayacak ve elde ettikleri serbest meslek kazancının tamamını yıllık beyanname ile beyan ederek genel esaslara göre vergilendirilecekler.

Söz konusu kazançlar üzerinden dönem içerisinde yapılan tevkifatların, bu kazançların beyan edilmesi durumunda yıllık beyannamede hesaplanacak gelir vergisinden mahsup edilecektir.

Madde hükmünde yapılan diğer bir düzenleme ile de 600.000 TL'nin üzerinde GVK'nin 18. maddesi kapsamında gelir elde ettiği için yıllık beyanname vermek durumunda kalan serbest meslek erbaplarının diğer serbest meslek erbaplarından farklı olarak aynı Kanunun 94'üncü maddesi kapsamında yaptıkları ödemeler kapsamında tevkifat yapma ve muhtasar beyanname verme yükümlülükleri olmayacaktır.

(Kaynak: Nedim Türkmen / Sözcü Gazetesi | 04.03.2021)

GÜNDEM