BASINDAN YAZILAR
7,3 Milyar TL Nakdî Ücret Desteği - MuhasebeTR

7,3 Milyar TL Nakdî Ücret Desteği

Hükûmet salgınla mücadelede hem toplum sağlığı hem de sosyal ve ekonomik hayata ilişkin birtakım tedbirler aldı. Bu tedbirlerden biri de işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere nakdî ücret desteği sağlanmasıdır. Diğer bir destek ise fesih yasağı kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ve İŞKUR tarafından ödenmek üzere nakdî ücret desteği uygulamasıdır.

Nakdî ücret desteğinden, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15.03.2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilerden yaşlılık aylığı almayanlar faydalanabilmektedir.

17 Nisan itibarıyla başlayan ve 3 aylık süre ile yürürlüğe konulan uygulama, yasa gereği Cumhurbaşkanımıza verilen 6 aya kadar uzatma yetkisiyle 30.06.2021 tarihine kadar uzatılabilecektir.

Nakdî ücret uygulaması belirtilen uzatma yetkisi çerçevesinde kademeli olarak uzatılmıştır; Birinci uzatma 2707 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 1 ay, İkinci uzatma 2811 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 1 ay, Üçüncü uzatma 2930 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2 ay, Dördüncü uzatma 3135 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2 ay, Beşinci uzatma ise 3344 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2 ay olmak üzere 17.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

NAKDΠÜCRET DESTEĞİ TUTARI

Nakdî ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme miktarı; 39,24 Türk lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara tekabül etmektedir.

2020 yılında nakdi ücret desteği miktarı günlük 39,24 TL olarak belirlenmiştir. 2021 yılında söz konusu miktar %21,56 artış ile 47,70 TL olmuştur.

Nakdî ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme miktarı; 01/01/2021 tarihinden itibaren 47,70 Türk lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara tekabül etmektedir.

Nakdî Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Ödemeler, ilgililerin işverenleri tarafından bildirilen; IBAN/ PTT şube gibi ödeme kanalları aracılığıyla İŞKUR tarafından yapılmaktadır. Ödemeler, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 8’inden itibaren yapılmaktadır.

Nakdî ücret desteğinden yararlananların, destekten yararlandıkları süre boyunca genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

2020 YILINDA YAPILAN ÖDEME TOPLAMLARI

Nakdî ücret desteği uygulaması kapsamında Nisan-Aralık 2020 döneminde 2.291.754 kişi destek almaya hak kazanmış olup bu kişilere yaklaşık 7,3 milyar TL ödeme yapılmıştır.

En son 2021/Ocak ayında nakdî ücret desteği ödemeleri yapılmıştı. Bu hafta içinde yapılması beklenen 2021/Şubat ödemeleri ile birlikte belirtilen toplam nakdî  ücret desteği ödemeleri daha da artacaktır.

Yukarıda belirtilen ödeme miktarında genel sağlık sigortası primi ve damga vergisi dâhil edilmemiştir.

Ücretsiz izin ve işsizlik nakdî ücret destekleri 17/4/2020-17/03/2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır. Ancak 17/03/2021 tarihinden sonra da Cumhurbaşkanımızın kararıyla uzatılabilmektedir.

NAKDΠÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANAN KİŞİLER

17/4/2020 tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından fesih yasağı kapsamında ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile iş sözleşmesi feshedilen ve aynı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar kapsam dâhilinde bu ödeneklerden faydalanabilmektedir.

            ***

“Hayatın nimetlerinin değerini bize öğreten ancak hayatın zahmetleridir.” Wolfgang Van Goethe

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 03.03.2021)

GÜNDEM