BASINDAN YAZILAR
Şubat Ayı SGK Bildirimlerine Dikkat! - MuhasebeTR

Şubat Ayı SGK Bildirimlerine Dikkat!

Her yıl Şubat ayında SGK' lıların çalışma gün sayılarının ne şekilde hesaplanacağı konusunda uygulamada tereddütler yaşanıyor. 2021/Şubat ayının bu yıl 28 gün çektiği hususuna da dikkat edilmelidir. Sigortalıların şubat ayı içerisinde çalışma gün sayıları veya ay içinde tam çalışıp çalışmadıkları gibi hususlara göre gün sayıları belirlenmektedir.

TAM AY ÇALIŞAN SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISI

Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan (Şubat'ta tam ay 28 gün çalışan) sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak bildirilecektir.

BAZI GÜNLERDE SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISI

Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanır. Buna göre, ay içinde eksik çalışması bulunan sigortalıların prim ödeme gün sayıları;

"AY/DÖNEMDEKİ TOPLAM GÜN SAYISI - EKSİK GÜN SAYISI = PRİM ÖDEME GÜN SAYISI"

Formülü vasıtasıyla belirlenir. Ay/dönemin son gününde işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları (ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dâhil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

MAKTU ÜCRETLİ ÇALIŞAN SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISI

Maktu ücretli çalışma durumunda Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri dikkate alınarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları (ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dâhil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

VERGİ HAFTASI

Vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amaçlarıyla geleneksel olarak her yıl kutlanan Vergi Haftasının otuz ikincisi bu yıl 22 Şubat - 28 Şubat tarihleri arasında kutlanıyor. Tüm Maliye ve TÜRMOB camiasının vergi haftasını kutluyorum. Özellikle Covid-19 süresinde Gelir İdaresi Başkanı'ndan, Vergi Müfettişlerine, Vergi Dairesi Müdürleri'nden Uzman ve Memurlara kadar tüm maliye camiasının özverili ve fedakâr çalışmalarını takdir etmek gerekiyor.

Bu vesileyle daha önce bu köşeden de dile getirdiğim GİMDER | Gelir İdaresi Müdür Ve Müdür Yardımcıları Derneği'nin bu konuya ilişkin tespit edip duyurduğu sorunlarının çözüme kavuşturulması noktasındaki taleplerini de tekrar hatırlatmak isterim. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi ELVAN ve yakın çalışma ekibi başta Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ağabeyim okuldaşım olmak üzere Bakan Yardımcılarımız kıymetli dostlarım Sayın Cengiz YAVİLİOĞLU ve Sayın Şakir Ercan GÜ ile birlikte teşkilata bir heyecan getirdiğini görüyorum. Umarım çok kısa zamanda tüm sorunlar masaya yatırılır ve çözülür.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 01.03.2021)

GÜNDEM