BASINDAN YAZILAR
Kısa Çalışma ve Fesih Yasağında Neler Değişti? - MuhasebeTR

Kısa Çalışma ve Fesih Yasağında Neler Değişti?

Neredeyse bir yıla yakın bir süredir Covid-19 Sebebiyle Kısa Çalışma Uygulanmakta ve aynı zamanda 17 Nisan 2020'den bu yana da Geçici fesih yasağı ve pandemi ücretsiz izin nakdi ücret desteği uygulanıyor.

7226 Sayılı Torba Kanun'la yapılan değişiklik uyarınca, Covid-19 kolaylaştırılmış kısa çalışma düzenlemesinde, 26 Mart 2020 ila 30 Haziran 2020 arasında kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olan çalışanlar kısa çalışmadan yararlandırılmıştı.

7226 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir.

KÇÖ UZATMA KARARI

Son olarak Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile kısa çalışma ödeneğinin son kez 31/03/2021 tarihine kadar uzatılacağı duyurulmasının ardından 19 Şubat 2021 Tarihli ve 31400 Sayılı Resmi Gazete'de 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KÇÖ 31/03/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Diğer bir deyişle 2021 Ocak ayında KÇÖ'ye yeni başvuru yapan işverenler yönünden 3 aylık sürenin bitim tarihine kadar KÇÖ'den yararlanılması mümkün olacaktır.

Geçici fesih yasağına dair düzenleme 17 Mart 2021 itibariyle kalksa dahi, kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri fesih yasağına uygun davranmakla yükümlü olacaktır.

Dolayısıyla kısa çalışma uygulanan işyerinde fesih yasağı, 17 Mart 2021 tarihinden sonra olmak koşuluyla kısa çalışma uygulamasının sona erdiği günü takip eden gün itibariyle kalkacaktır. İşyerlerinde kısa çalışma uygulaması bulunan işyerlerinin, uygulama sona erinceye kadar fesih yasağına dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın KÇÖ'yü 30.06.2021 tarihine kadar uzatma konusunda yasal yetkisi bulunduğunu hatırlatmakta da fayda var.

GEÇİCİ FESİH YASAĞI VE PANDEMİ ÜCRETSİZ İZİN NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

Covid-19 pandemisi nedeniyle çalışanların korunması amacıyla geçici bir süreyle içten çıkarma kısıtlaması getirilmişti. 4857 sayılı İş Kanununa 7244 sayılı Kanunla eklenen Geçici 10. Madde ile işverenlerin İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş/hizmet sözleşmelerinin, 17.04.2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle 4857/25'inci maddesinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği hükme bağlanmıştı.

7244 sayılı Kanunla 17.4.2020 tarihinde uygulama başlayan geçici fesih yasağı en son 30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 3344 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 17.03.2021 tarihine kadar (Cumhurbaşkanı'nın 30.06.2021 tarihine kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır) uzatılmıştı.

KÇÖ uygulamasında düzenlenen fesih yasağı 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23 üncü maddesi ile kısa çalışmanın devam ettiği tarihe kadar sürmektedir. Kısa çalışma uygulaması 31/03/2021 tarihinde sona ererken, 7244 sayılı Kanunla getirilen ve bugüne kadar uzatılan pandemi ücretsiz izin ve geçici fesih yasağı ile ilgili bir uzatma kararı alınmadığından dolayı 17/03/2021 tarihinde sona ermektedir.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 23.02.2021)

GÜNDEM