BASINDAN YAZILAR
Ciro Kaybı Desteğinden Faydalanmak İsteyenlere Yol Haritası... - MuhasebeTR

Ciro Kaybı Desteğinden Faydalanmak İsteyenlere Yol Haritası...

Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle hizmetler sektörünü derinden sarsmıştır. Bu sektörde binlerce iş yeri ile milyonlarca çalışan ile aileleri zor durumda kalmıştır.

Yeme-İçme sektöründe her gün çok sayıda iş sahibi ve çalışanlarının gazetemize ve sosyal medya hesaplarımıza göndermiş olduğu iletilere binaen biz de “Elçiye zeval olmaz” düsturundan hareketle başta esnaf olmak üzere tüm okuyucularımızın taleplerini buradan daha önceden defalarca duyurmuştuk.

Nihayet konuyla ilgili 05/2/2021 tarihli ve 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar yayınlanmıştır. Bu kararın uygulamasına ilişkin yayımlanan tebliğ ile Covid-19 salgınından faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteğinin ayrıntıları belirlenmiştir.

CİRO DESTEĞİNDEN FAYDALANACAK OLANLAR 

Ciro desteğinden 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27/01/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon TL ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilecektir.

DESTEK MİKTARI

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk lirasından az ve 40.000 Türk lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’ünü teşkil etmektedir.

İşletme cirolarının tespitinde 27/01/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınacaktır. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

Bu kapsamdaki ciro kaybı desteği ile 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında hak ettikleri 3.000 Türk lirası tutar, bu kapsamda verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilecektir. Varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecektir.

MÜRACAAT

Ciro kaybı desteği başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Bu kapsamda ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden başvuruda bulunacaktır. Başvuru, işletmeyi temsile yetkili olanlar tarafından yapılabilecektir. Başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanabilecektir. Bu kapsamda ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren 10 gün içerisinde İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yapılır. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınmaktadır.

Ticaret Bakanlığı, destek programının uygulanmasına ilişkin olarak başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan diğer kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecektir.

DESTEĞİN ÖDENME ŞEKLİ

Ciro kaybı desteği, destekten faydalananın başvuru esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılacaktır. Destek programı kapsamında yapılan başvurulara ilişkin bilgi ve belgeler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde başvuruda bulunanlara ait kişisel veri olarak kabul edilir ve ilgili kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamayacaktır.

Diğer yandan fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecektir.

             ***

“Her insan kendine yakışanı yapar, çünkü kalite asla tesadüf değildir.” T.S. ELİOT

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 20.02.2021)

GÜNDEM