BASINDAN YAZILAR
Emeklilikte 18 Yaş Hesabı Nasıl Yapılır? - MuhasebeTR

Emeklilikte 18 Yaş Hesabı Nasıl Yapılır?

Her hafta siz kıymetli okuyucularımdan yüzlerce soru geliyor. Elbette ki soruların büyük çoğunluğunun konu başlığı “emeklilik” Emeklilik yaşı, hizmet birleştirmeleri, farklı kurumlarda geçen süreler, sigortalılık süresi vs vs gibi yüzlerce alt başlığı var tabii ki ancak önemli konulardan biri de 18 yaş altı sigortalılık konusu. En çok merak edilen ise bu sürelerin emeklilik hesabında dikkate alınıp alınmayacağı.

Her hafta siz kıymetli okuyucularımdan yüzlerce soru geliyor. Elimizden geldiğince sorulara cevap vermeye gayret ediyoruz ancak yetişemediğimiz, yanıt veremediğimiz binlerce okurumuzun da affını sığınıyoruz.Sorularınıza yetişemiyoruz diye sizler için oturduk çalıştık ve yeni bir uygulamayı hizmetinize sunduk.https://www.sgkkurumsal.com/SanalUzman Sanal Uzman Robotu sizin için; en çok merak ettiğiniz emeklilik şartlarıyla ilgili raporunuzu hazırlayabilir, Kıdem-ihbar tazminat tutarlarınızı hesaplayabilir, Kıdeme esas yazıya hak sahibi olup olmadığınızın tespitini yapabilir, Askerlik, analık ve yurtdışı borçlanma tutarlarını hesaplayabilir, Netten brüte, brütten nete maaşları bordro parametreleriyle çevirerek bilgilendirebilir, İşsizlik maaşı rakamınızı ile bu maaşa hak sahibi olduğunuz süreyi gösterebilir, Geçici iş göremezlik ödeneklerini rapor sürelerine göre kuruşu kuruşuna hesaplayabilir.

EMEKLİLİK EN ÇOK SORULAN KONU

Elbette ki soruların büyük çoğunluğunun konu başlığı “emeklilik” Emeklilik yaşı, hizmet birleştirmeleri, farklı kurumlarda geçen süreler, sigortalılık süresi vs vs gibi yüzlerce alt başlığı var tabiki ancak önemli konulardan biri de 18 yaş altı sigortalılık konusu.En çok merak edilen ise bu sürelerin emeklilik hesabında dikkate alınıp alınmayacağı.

Stajyerler, genç yaşında sigortalı olanlar, anne veya babasının erken davranmasıyla sigorta numaralarını 18 yaş öncesi alanlar için konuyu ayrıntılarıyla ele alalım.

18 YAŞ ÖNCESİ SİGORTALILIK SÜRESİNİ BAŞLATMAZ

5510 ve mülga 506 sayılı Kanunlara göre 18 yaşının altındaki işe giriş sigorta süresinin başlangıcı olarak sayılmaz. Ancak 18 yaşın altındaki çalışmalar, kişilerin SSK kapsamındaki sigortalılıkları hesaplanırken prim ödeme gün sayısına eklenir.

Sigortalılık süresini belirleyen “ilk defa sigortalı olunan tarih” 18 yaşının doldurulduğu tarih olarak kabul edilecektir.

EMEKLİLİK HESABI İŞE GİRİLEN TARİHTE BAŞLAR

Öte yandan sigortalılık süresi 18 yaşının ikmal edildiği tarihte başlasa da 4447 ve 4759 sayılı Kanunlara ve SSK’nın 12-99 Ek Genelgesi gereğince işe giriş koşulları ilk işe girilen tarihe göre hesaplanır. Yani 18 yaşından önce işe girişi bulunanların sosyal güvenlik reformları ile getirilen kademeli sisteme göre emekli olacakları tarih ilk işe girdikleri tarihe göre hesaplanacaktır.

Başka bir deyişle 18 yaş altı sigortalılık süresinin başlangıcına sayılmasa da daha önceki kademelere tabi olunmayı sağladığı için yine de avantaj sağlamaktadır.

08.09.1999 ÖNCESİNİN HESABI FARKLIDIR

4447 sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce (yani 08.09.1999 tarihi öncesinde) sigortalı olanlar için 4759 sayılı Yasa ile getirilmiş olan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 81 inci maddesi geçerlidir. Bu maddenin Türkçe meali işe girişin 18 yaş öncesinde ya da sonrasında olmasına bakılmadan işe giriş tarihine göre o dönemki reform sisteminin getirdiği kademeli sisteme tabi olmaktır.

01.04.1981 VE 08.09.1976 ÖNCESİ İŞE GİRENLER ŞANSLI

18 yaşın altındaki çalışmaların sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesinin bir başka istisnası ise 01.04.1981 öncesinde işe girenlerdir. Bunlar için her halükarda çalışmaya başladıkları tarih yaşları 18’in altında olsa da “ilk defa sigortalı olunan tarih” olarak kabul edilir, sigortalılık süresinin başlangıcı kabul edilir ve emeklilik koşullarını etkiler. Bunlar örneğin 12 yaşında ilk defa sigortalı olmuşsalar dahi bu tarih sigortalılık başlangıç tarihi olarak sayılır ve emeklilik koşulları bu tarihte başlayan sigortalılık süresine göre belirlenir.

Ancak belirtmek gerekir ki bu konumda olanlardan yalnızca kadın sigortalılar yaşa takılmaz. Bu kategorideki kadın sigortalılardan 01.4.1980 öncesinde işe girenler, erkek sigortalılardan ise 08.09.1976 tarihinden önce işe girenler yaşa takılmadan emekli olabilmektedir.

(Kaynak: Mert Nayır / Gazete Vatan | 19.02.2021)

GÜNDEM