BASINDAN YAZILAR
Koronaya Yakalanan Muhasebecilere Yönelik Getirilen Kolaylıklar... - MuhasebeTR

Koronaya Yakalanan Muhasebecilere Yönelik Getirilen Kolaylıklar...

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin özellikle koronavirüs hastalığı sebebiyle karantinaya alınma veya yatarak tedavi görme münasebetiyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının SGK’ya yasal süresi içinde verilememesi durumunda işverenler hakkında idari para cezaları uygulanması, yapılandırma varsa bunun bozulması hatta teşviklerin riske girmesi gibi birçok mağduriyet söz konusu olabilmektedir. Konuyla ilgili Maliye’nin yapmış olduğu düzenlemelerin ardından SGK’da bu mağduriyetlerin giderilmesi için düzenleme yaptı.

MÜCBİR SEBEP SAYILAN HÂLLER

SGK uygulamasında genel olarak yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi sebeplerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler, Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalılar ile primlerini kendileri ödeyen sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren 3 ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması hâlinde, yukarıda belirtilen vaka veya afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut SGK’ya olan borçlar ile vaka veya afetin meydana geldiği tarihi takip eden 3. ayın sonuna kadar tahakkuk edecek SGK’ya olan borçları, vaka veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar SGK tarafından ertelenebilmektedir.

MESLEK MENSUPLARINA GETİRİLEN KOLAYLIKLAR

SGK tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi imzalanmış olması hâlinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesinden meslek mensupları sorumlu olduğundan, meslek mensubunun Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina altına alınması veya yatarak tedavi görmesi, diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi görmesi ya da tutukluluk ve gözaltına alınması nedenlerinin varlığı hâlinde işverenlerin yerine meslek mensuplarınca düzenlenen ve yasal süresinde Kurumuza verilmesi zorunlu olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının ertelenmesi yapılabilecektir. Bu kapsamda meslek mensubunun;

  • Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina altına alınması veya yatarak tedavi görmesi,
  • Diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi görmesi,
  • Tutukluluk veya gözaltına alınma,

Sebepleriyle Vergi Usul Kanununa göre muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin vergi kısmının ertelenmesi hâlinde, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının ertelenebilmesi için işverenlerce;

  • Meslek mensubunun maruz kaldığı mücbir sebep hâlleri nedeniyle (bu genelgede belirtilenlerle sınırlı olmak üzere) Vergi Usul Kanununa uyarınca muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin vergi kısmının ertelendiğinin belgelenmesi,
  • Meslek mensubunun Covid-19 kapsamında ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina altına alındığının veya yatarak tedavi gördüğünün ya da diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi gördüğünün ispatlanması, tutukluluk, gözaltına alınma nedeniyle mesleğini yerine getirmesinin imkânsız olmasına sebep olan durumun belgelenmesi,
  • Meslek mensubu ile işveren arasında imzalanmış olan Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesinin ibraz edilmesi ve yazılı talepte bulunulması,

Gerekmektedir. Buna göre muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun, beyannamenin verilmesine ilişkin kanuni sürenin son gününde yukarıda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle mesleğini yerine getirmesinin imkânsız olduğu durumlarda mücbir sebebin oluştuğu ayda verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilme ve tahakkuk edecek primleri ödeme yükümlülüğünün beyannamenin yasal verilme süresinin son gününü takip eden günden itibaren 15. günün sonuna kadar yapılması hâlinde, söz konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

Örneğin Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi imzalamış meslek mensubunun 26.01.2021 tarihinde Covid-19 nedeniyle karantina altına alınması hâlinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin vergi kısmının ertelenmesi, bu durumun ispatlanması ve Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesinin ibraz edilmesi ve işverenin yazılı talepte bulunması durumunda, 2021/Ocak ayında verilmesi gereken 2020/Aralık ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının 10.2.2021 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek sigorta primlerinin de bu süreye kadar ödenmesi hâlinde yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır. Bu durumda idari para cezasının uygulanması da söz konusu olmayacaktır.

                ***

"En iyi nasihat, iyi örnek olmaktır." Malcolm X

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 15.02.2021)

GÜNDEM