BASINDAN YAZILAR
Kısa Çalışma Ödeneği Haczedilir Mi? - MuhasebeTR

Kısa Çalışma Ödeneği Haczedilir Mi?

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili düzenlemenin yer aldığı 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2'nci maddesinde bu konuyla ilgili hüküm yer almamakla birlikte, bu maddeye istinaden çıkarılan ve uygulamanın ayrıntısını düzenleyen Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik'in 7'nci maddesinin 10'uncu fıkrasında; "Kısa çalışma ödeneği nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir veya temlik edilemez" hükmüne yer verilmiştir.

Kısa çalışma döneminde SGK primi ödeniyor mu?
İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için İŞKUR tarafından sadece Genel Sağlık Sigortası primi ödeniyor. Emeklilik için gerekli olan uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiyor.

Nakdi ücret desteğinin kesileceği durumlar neler?
Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.
Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde, işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'nce idari para cezası uygulanır.
Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tahsil edilir..

(Kaynak: Ali Şerbetçi / Takvim Gazetesi | 08.02.2021)

GÜNDEM