BASINDAN YAZILAR
Kısa Çalışma Tazminatı Etkilemez - MuhasebeTR

Kısa Çalışma Tazminatı Etkilemez

Kısa çalışma dönemi için çalışan kıdem tazminatı alabilir mi?
4857 sayılı İş Kanunu'nun 55. maddesinde düzenlenen yıllık izin bakımından çalışılmış sayılan hallerde "Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla) ve kısa çalışma süreleri de dahildir. Bu yıllık izin düzenlemesi kıyasen kıdem süresi için uygulanacak olup, kısa çalışma süresinden yararlanamayan iş sözleşmesi askıda olan işçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süreler kıdem süresinden sayılacaktır." Kısa çalışma ödeneği alınmaya devam edilen süreler kıdem tazminatı süresi hesaplanırken dikkate alınacaktır.

Ücretsiz izin kıdem tazminatı hesabına dahil edilir mi?
İş Kanunu'nda yıllık izin ve kıdem tazminatı hesabında çalışılmış gibi sayılan süreler arasında kısa çalışma süreleri sayılıyor ama ücretsiz izin günleri sayılmıyor. Ancak, maddenin (j) bendinde, 'işveren tarafından verilen diğer izinlerin' de dikkate alınacağı belirtiliyor.
Pandemi ücretsiz izinleri işçinin iradesi dışında ve doğrudan işverenin tasarrufuyla kullandırılan izinlerdir.
Bu dönemde kullandırılan ücretsiz izinlerin (j) bendi kapsamında değerlendirilip yıllık izin ve kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerekmektedir.

(Kaynak: Ali Şerbetçi / Takvim Gazetesi | 06.02.2021)

GÜNDEM