BASINDAN YAZILAR
Savunmasız ceza / Kazım Yılmaz - MuhasebeTR

Savunmasız ceza / Kazım Yılmaz

'Maliye'nin denetim elemanları bazı mükelleflere naylon fatura düzenliyor' diye rapor yazıyorlar. Ama bu raporlara naylon olduğu ileri sürülen faturaları düzenleyenler hakkındaki raporları eklemiyorlar. Bunun yerine sadece düzenledikleri faturaların sahte olduğu yönünde bir atıf yaparak geçiyorlar. Vatandaş kendisini savunacak ama nasıl savunacağını bilemiyor. Çünkü suçlamanın esas olarak ne olduğunu bilmiyor. Fatura gerçekten sahte olabileceği gibi gerçek de olabilir.

Pek çok zaman sahte fatura düzenleyenler aynı zamanda gerçekten mal da satıyorlar. Eğer gerçekten mal alan firma iseniz, yandınız. Çünkü sizin hiçbir şekilde savunma hakkınız olmuyor.

Faturayı düzenleyen hakkındaki rapor vergi dairesi tarafından verilmediği gibi, Vergi Mahkemesi de raporu isteseniz bile size vermiyor. Kendisi değerlendirme yapıp sizin savunmanızı almadan karar veriyor.

Vatandaş yakınıyor. Faturanın bedelini bankadan EFT yapmak suretiyle ödemiş. Malın sevk irsaliyesi de varmış. Denetim elemanı malları gerçekten aldığını kabul etmiş. Bu yüzden maliyetlerle ilgili bir şey yapmamış. Ama faturayı düzenleyen firma hakkında rapor bulunduğu için KDV'yi reddetmek zorunda olduğunu söylemiş. Fakat o raporu kendi raporuna eklememiş. Vatandaş vergi dairesinden istemiş, onlar da veremeyeceklerini, vergi mahremiyeti olduğunu söylemişler. Vatandaş Vergi Mahkemesi'nde dava açmış, diğer hususların yanında söz konusu raporun vergi dairesinden istenerek kendisine ibraz edilmesini ve bu şekilde savunma hakkının sağlanmasını istemiş.

Mahkeme de raporu vatandaşa tebliğ etmeden kararını vermiş ve vatandaşa salınan verginin de kesilen cezanın da doğru olduğunu söylemiş.
Vatandaş yakınıyor:

"Bana vergi salıyorlar ve neden saldıklarını, dayanaklarını 'vergi mahremiyeti' gerekçesiyle kendisinden sakladıklarını, bunun nasıl mahremiyet olduğunu anlamadım."

Konuyu açtığımız hukukçular da vatandaşın yakınmasının haklı olduğunu ama ne yazık ki, vergi mahkemelerinin söz konusu raporları davacıya tebliğ etmediğini söylediler. Haksızlığınıza karar verilecek, fakat siz dayanak olan belgeyi göremeyeceksiniz? Savunma yapma hakkınız olmayacak. İlginç değil mi?

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 05.07.2008)

GÜNDEM