BASINDAN YAZILAR
Dünya İnovasyon Liginde Nasıl Sıçrama Yaparız? - MuhasebeTR

Dünya İnovasyon Liginde Nasıl Sıçrama Yaparız?

Dünya inovasyon liginde Türkiye 131 ülke arasında 51’inci. Bu sıralamayı değiştirebilecek girişimcilik platformu Plug and Play Türkiye’ye geldi. Toplam 9 milyar dolarlık yatırım portföyüne sahip platformun, girişimci, sanayici ve yatırımcıyı bir araya getirmesi hedefleniyor.

Çağımızın temel kavramlarından biri de inovasyon, başka bir deyişle “yenilik”... İnovasyon, yeni yaratıcı fikirlerin ya da buluşların ekonomik alanlara uygun hale getirilerek uygulanması anlamına geliyor.

Örneğin, bu yazıyı bir akıllı telefondan okuyorsanız bu bir inovasyon sürecinin sonucudur. İnovasyon, bir ülkede sürdürülebilir büyümenin sağlanması, istihdam olanaklarının ve toplumsal refahın artması ile doğrudan ilişkili. Öyle ki, yeterli düzeyde inovasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü bir ekonomide yeni şirketler kurulacak, var olan firmalar da rekabet güçlerini artıracaklardır. Bu yüzden inovasyon için gerekli şartların yaratılması son derece önemli.

Katma değer yaratır

İnovasyonun özünde katma değer yaratmak var. İnovatif ürün ya da hizmet geliştiren şirketler önemli bir güç elde ederler. Söz konusu şirketler, kârlılıklarını ve verimlilik düzeylerini artırır, hakimiyet alanlarını genişletirler, rakipleri karşısında üstünlük sağlarlar ve böylece aslında oyunun şeklini değiştirirler. İnovasyonun kârlılığa etkisi ve oyunu nasıl değiştirdiği açısından en iyi örneklerden biri Apple.

İnovasyonun iş dünyasındaki önemine dikkat çekmek üzere yapılmış araştırmalar da her 10 küresel şirket yöneticisinden sekizinin inovasyonun büyüme stratejileri için çok önemli olduğunu düşündüğünü ortaya koyuyor.

Sadece 20 ülkede var

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), dünyanın en büyük inovasyon ve girişimcilik platformu Plug and Play’i İstanbul’a getirdi. MESS Başkanı Özgür Burak Akkol, bu platformun ülkemize kazandırılmasında büyük pay sahibi oldu.

Sadece 20 ülkede hizmet veren Plug and Play’in İstanbul’da platform açmasıyla, Türkiye, küresel girişim ekosisteminin bölgesel merkezlerinden biri olacak. Plug and Play Platformu, İstanbul üzerinden Doğu Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Rusya’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş coğrafyada 12 ülkeye hizmet edecek.

Küresel endeks ne gösteriyor?

Uluslararası Fikri Haklar Örgütü (WIPO) ile INSEAD ve Cornell üniversitelerinin işbirliğinde her yıl hazırlanan “Küresel İnovasyon Endeksi” raporunun 2020 yılı versiyonuna göre, Türkiye 2020 yılı itibarıyla 34.9 puanla 131 ülke arasında 51. sırada. Endeksin ilk sırasında 66.88 puanla İsviçre, son sırasında ise 19.85 puanla Yemen bulunuyor. Zirvede İsviçre’yi takip eden diğer ülkeler ise İsveç, ABD, İngiltere ve Hollanda. Bununla birlikte, raporda Ar-Ge ve inovasyon konusunda küresel düzeyde en fazla yatırım yapan firmalar açıklanmış. Buna göre, listenin başında yer alan şirketlerden bazıları şu şekilde: Alphabet, Huawei, Samsung, Volkswagen ve Roche.

Kovid-19 etkisi...

Raporda, aynı zamanda Kovid-19 küresel salgınının etkileri üzerinde de durulduğu görülüyor. Bu anlamda, raporda;

- İnovasyon ortamının tam da geliştiği bir dönemde Kovid-19 krizinden ciddi düzeyde olumsuz etkilendiği,

- Söz konusu ortamda yenilikçi girişimcileri finanse edecek kaynakların bulunmasının zorlaştığı,

- İnovasyonun finansmanındaki olumsuzluklarının etkisinin eşit olmayacağı ve özellikle risk sermaye ağları güçlü olmayan ülkeler ile Ar-Ge yoğun start-up’ların daha ağır etkileneceği,

- Kovid-19 krizinin sağlık, turizm, eğitim ve perakende gibi sektörlerde dijitalleşmeye dayalı inovasyonlara mecburi bir şekilde hız kazandırdığı gibi hususlara dikkat çekiliyor.

Yerli girişimler roketlenecek!

MESS’in teknoloji merkezi MEXT içinde faaliyet gösterecek ve toplam 9 milyar dolarlık yatırım portföyüne sahip olan Plug and Play’in, girişimci, sanayici ve yatırımcıyı bir araya getirmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, yenilikçi fikrini uygulamaya geçirmiş girişimciler, MESS üyesi şirketler ile ortaklıklar kurabilme imkanına da sahip olacak ve aynı zamanda, küresel iş birliği ağına dahil olarak hızlı gelişme olanağını da elde edebilecekler.

Diğer taraftan, sanayiciler de dünyanın herhangi bir yerindeki girişimcilerin inovasyonlarından faydalanıp Türkiye’nin ihracatını ve istihdamını artırabilecekler.

Dijital fabrika

Plug and Play İstanbul Platformu, girişimcileri, Türkiye’nin lider sanayi şirketleri ve küresel yatırımcılarıyla buluşturacak. Girişimciler, MEXT içinde kendilerine ayrılmış ofislerde çalışabilecekler. Çözümlerini, MEXT dijital fabrikada deneyimleyerek olgunlaştırabilecekler. Türkiye’nin önde gelen 250 sanayi şirketi olan MESS üyelerine çözümlerini tanıtarak hızla gelişme, ortaklık kurma imkânı bulabilecekler. Girişimciler aynı zamanda Plug and Play’in sahip olduğu küresel ağlarda yatırımcılara kendilerini tanıtıp roket hızıyla gelişme imkanına kavuşacaklar.

Akademik katkı

Girişim ekosisteminin ülkemizden Rusya, Çin ve Orta Doğu ülkelerine transferinde çok önemli bir imkanımız da var.

Konunun eğitim boyutunda ülkemizin ilk eğitim dili Rusça olan “uluslararası girişimcilik” bölümünde gençler dil avantajları ile girişimciliklerini hem ülkemizde hem de hedef ülkelerde ortaya çıkarabilirler. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde, benim de üyesi olduğum bölümde, çok etkili bir işletme ve girişimcilik eğitimi gören ve girişimcilik konusunda hem Türkiye hem de Rusya’da akademik ve uygulamalı eğitim alan gençler, Plug and Play gibi fırsatlarla bu coğrafyalarda kolaylıkla istihdam edilme veya iş kurma becerisine sahip olabilirler. Bu nedenle konunun bu bölümünün de yetkililerce dikkate  alınmasında fayda var.

Sadece Rusya için değil Orta Doğu ülkeleri için de Arapça bilen gençleri yetiştiren bu bölümde yakın zamanda Çincenin de eğitim dili olmasıyla tam da Plug and Play’in istediği tarzda akademik eğitimi olan genç insanlarımız ülkemizde ve bu coğrafyalarda girişimciliğin en güzel örneklerini verecekler.

(Kaynak: Cem Kılıç / Milliyet Gazetesi | 01.02.2021)

GÜNDEM