BASINDAN YAZILAR
Korona Da Kapitalist Çıktı… - MuhasebeTR

Korona Da Kapitalist Çıktı…

Covid-19 ile beraber, kapitalizmin yıkılacağı ve yeni dünya düzeninin kurulacağına ilişkin birçok konuşmalar yapıldı ve makaleler yayımlandı. Ancak gelin görün ki; virüs de kapitalist çıktı. Pandemi döneminde zenginler, zenginliklerine zenginlik kattı.

Yeni yayımlanan Oxfam raporuna göre, dünyadaki en zengin 1.000 kişi, Covid-19 kayıplarını sadece dokuz ay içinde telafi etti, ancak pandeminin ekonomik etkilerinden kurtulmak dünyanın en yoksulları için on yıldan fazla sürebilecek gibi görünüyor. “Adaletsiz Virüs” başlıklı rapor, Dünya Ekonomik Forumu'nun “Davos Gündemi”nin açılış gününde yayımlandı. Rapor, Covid-19'un neredeyse her ülkede aynı anda ekonomik eşitsizliği artırma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Böyle bir olay, kayıtların bir asır önce alındığından bu yana, ilk kez gerçekleşiyor. Artan eşitsizlik, yoksulluk içinde yaşayan insanların sayısının salgın öncesi seviyelere dönmesinin, çoğu beyaz ırk, erkek milyarderden oluşan ilk 1.000 kişinin servetinin geri dönmesi için gerekenden en az 14 kat daha uzun süre gerekebileceği anlamına geliyor.

Oxfam'ın raporu, hileli ekonomik sistemin, Büyük Buhran'dan bu yana en kötü ekonomik durgunluğun ortasında, milyarlarca insan geçimini sağlamak için mücadele ederken, süper zengin bir elit kesimin servet biriktirmesine nasıl olanak sağladığını gösteriyor.

AŞIRI KÜRESEL EŞİTSİZLİKLE İLGİLİ 5 ŞOK EDİCİ GERÇEK…

1. Dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesimi, 6.9 milyar insanın servetinin iki katından fazlasına sahip. Ekonomik piramidin en tepesinde, servetleri ve gücü katlanarak artan, çoğunluğu erkeklerden oluşan çok küçük bir grup insanın elinde trilyonlarca dolarlık bir servet görülüyor. Milyarderler şu anda dünya nüfusunun yüzde 60'ını oluşturan 4.6 milyar insandan daha fazla servete sahip. Bu arada, yaklaşık 735 milyon insan hâlâ aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. Diğerleri ise sadece bir hastane faturasını bile ödemekten aciz.

2. Dünyanın en zengin 22 erkeği, Afrika'daki tüm kadınlardan daha fazla paraya sahip.

3. Kadınlar her gün 12.5 milyar saat ücretsiz bir şekilde çalışıyor.

4. Kadınların ücretsiz bir şekilde çalıştığı bakım işlerinin parasal değeri yılda 10.8 trilyon ABD Doları'na tekabül ediyor.

5. En zengin yüzde 1'in servetinin fazladan yüzde 0.5'ini vergilendirmesi çok yardımcı olabilir. Oxfam'a göre, hükümetler önümüzdeki 10 yıl için en zengin yüzde 1 üzerindeki vergilendirmeyi artıracak olursa; bu eğitim, sağlık ve yaşlı bakımı ve diğer sektörlerdeki açıkları kapatmak için, 117 milyon iş yaratmaya eşdeğer olabilir.

FARKI KAPATMAK ZOR…

Oxfam'ın zengin ve yoksul arasındaki uçurumu kapatmak ve çalışanların haklarını ve toplum için yaptıkları işin önemini anlamak için gerekli olduğuna inandığı beş çözüm:

1. Güvenli su, hijyen ve evsel enerji sistemlerine evrensel erişimin yanı sıra evrensel çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve engelli insanlara yönelik bakıma yatırım yapın.

2. Zenginliği, yüksek gelirleri vergilendirerek ve boşlukları ve yetersiz küresel vergi kurallarını geliştirerek aşırı yoksulluğu sona erdirmek için aşırı zenginliği sona erdirin.

3. Tüm bakım hizmeti çalışanlarının haklarını korumak ve ücretli bakım çalışanları için geçim ücretlerini güvence altına almak için yasa çıkarın.

4. Bakım hizmetini kadınların sorumluluğu olarak gören ve ekonomik ve cinsiyet eşitsizliğini sürdüren zararlı normlara ve cinsiyetçi inançlara meydan okuyun.

5. Kreşler ve çocuk bakımevleri için, esnek çalışma saatleri ve ücretli izin gibi iş politikalarını ve uygulamalarını değer açısından yeniden düzenleyin.

PANDEMİDE 10 İŞ ADAMININ ARTAN SERVETİ HERKES İÇİN AŞIYI MÜMKÜN KILABİLİR…

2.300 kişiden az olan dünya milyarderleri, yaklaşık 11.95 trilyon dolarlık serveti kontrol ediyorlar ve Oxfam'ın raporuna göre, bu oran Türkiye'nin de içinde bulunduğu “G20 hükümetlerinin toplamına eşdeğer”.

Sonuç olarak, küresel yoksulluk seviyeleri 2030'da salgının ortaya çıkmasından öncekinden daha yüksek olacak ve 3.4 milyar insan hâlâ günde 5.50 dolardan daha az parayla yaşayacak. Bu Dünya Bankası'nın en kötü durum senaryosu, ancak gelişmekte olan dünyanın çoğunda ekonomik daralma için öngörüler bu senaryo ile uyumlu.

Oxfam, pandemi sırasında en çok kazanan 32 küresel şirket tarafından aşırı kârlar üzerinden yapılan geçici bir vergi, 2020'de 104 milyar dolar toplayabileceğini söylemişti.

En zenginler, yükselen servetlerinin tadını çıkarmaya devam ederken, aynı zamanda sahip oldukları şirketler gibi on yılların en düşük vergilerinden de yararlanıyorlar. Bunun yerine vergiler orantısız bir şekilde çalışan insanlara düşüyor.

(Kaynak: Nedim Türkmen / Sözcü Gazetesi | 01.02.2021)

GÜNDEM