BASINDAN YAZILAR
Bağ-Kur İhya Da Son Güne Ramak Kaldı! - MuhasebeTR

Bağ-Kur İhya Da Son Güne Ramak Kaldı!

Emekli olmak isteyen Bağ-Kur’lular üç şartı doldurmuş,prim borcu varsa bu tren istasyondan kalkarsa ihya ile ödeyemeyecekleri istasyona yolculuk bileti alırlar.

Bazen de SSK günü yetersiz olup son üç yılda 1260 gün 4/a olan ,fakat geçmişte durdurulan Bağ-Kur 4-b günlerini pahalı olduğu için satın alamayıp ihya yapamayanlar içinde fırsat günlerinde sona yaklaşıldı.

Bu bilet ile başka bahara emeklilikler ertelenir.

1/12/2020 ila 1/2/2021 (bu tarih dâhil) (31/1/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) tarihleri arasında müracaat etmeleri ve durdurulmuş süreler için sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu Kanuna göre hesaplanan tutarları en geç ilk taksit ödeme süresi olan 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Bağ-Kur’dan emekli olmak isteyenler;

a.)Gün var(Durdurulan primle 5400-9000-7200) sanal olarak durdurulmuş

b.)Yaş var

c.)Sigortalılık süresi de var

17/11/2020 kadar ödenmemiş Bağ-Kur Borçları…..

Durdurulan Kanun Kodları…

  • geçici 17 nci,
  • geçici 63 üncü ,
  • geçici 76 ncı maddesi gereği sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlar

7.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 83 üncü madde eklenmiştir.

SGK’una 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunan 4/1-(b) kapsamındaki sigortalıların, bu sürelere ilişkin borçlarını 31.1.2021 tarihine kadar ödememeleri ya da ilgili mevzuat çerçevesinde yapılandırmamaları halinde;

– Prim ödemesi bulunmayan sigortalıların tescil tarihi itibarıyla,

– Prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, sigortalılıkları durdurulacak, durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu sürelere ilişkin SGK alacakları takip edilmeyecektir.

Sigortalılığı durdurulmuş olan sigortalılardan, 4/1-(b) kapsamında çalışması devam edenlerin sigortalılıkları 1.11.2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır.

Ucuz Ödeme Var!

Durdurulmuş süreler için sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu Kanuna göre hesaplanan tutarları en geç 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) peşin ödemeleri halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

ÖRNEK:

Sigortalı (A) 20.9.2020 tarihinde 4/1-(a) kapsamında yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalının aylığa hak kazanma koşulları yerine gelmiş olmakla birlikte tahsis talep tarihinde 1.7.2018-31.5.2019 sürelerine ilişkin 4/1-(b) kapsamında sigortalılığı ve söz konusu sigortalılığa ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle aylık bağlanamamıştır.

18.11.2020 tarihinde geçici 83 üncü maddeden yararlanmak için talepte bulunan sigortalının durdurulan sigortalılık sürelerine rağmen aylığa hak kazanma koşullarının devam ettiğinin anlaşılması halinde yeni bir tahsis talep dilekçesi alınmaksızın geçici 83 üncü maddeden yararlanma talep tarihini takip eden ay başından (1.12.2020) itibaren aylık bağlanacaktır.

Bu durumda olan sigortalılar talepte bulunması halinde ;

31.1.2021 tarihine kadar geçici 83 üncü maddeden yararlanmak için talepte bulunmaması halinde, 1.7.2018-31.5.2019 sürelerine ilişkin sigortalılığı 1.2.2021 tarihi itibarıyla Kurumca resen durdurulacağından sigortalının aylığı yeni bir talep alınmaksızın 1.3.2021 tarihinden itibaren bağlanacaktır.(Örnekteki sigortalı)

5400-7200-9000 GÜN OLUP BAĞ-KUR BORCU VAR İSE EMEKLİ OLAMAYANLAR!

Sigortalı(B) 18.7.2019 tarihinde 4/1-(b) kapsamında sigortalılığını sonlandırarak 4/1-(b) kapsamında yaşlılık aylığı talebinde bulunmuş, ancak yapılan kontrollerde prim borcu olduğu tespit edilmiştir. Sigortalının 5.1.2021 tarihinde geçici 83 üncü maddeden yararlanmak için talepte bulunması durumunda bu kapsamda durdurulan sigortalılığı dışında kalan sigortalılık süreleri ile aylığa hak kazanma koşullarının yerine geldiğinin anlaşılması halinde sigortalının aylığı 5.1.2021 tarihini takip eden ay başından (1.2.2021) başlatılacaktır.

VEFAT HALİNDE

4/1-(a) kapsamında çalışmakta iken 21.10.2019 tarihinde işten ayrılarak 4/1-(b) kapsamında çalışmaya başlayan ancak 28.4.2020 tarihinde vefat eden sigortalının bu kapsamdaki sigortalılığına ilişkin prim borcunun ödenmemiş olması nedeniyle hak sahiplerine aylık bağlanamamıştır. Hak sahiplerinin 20.11.2020 tarihinde geçici 83 üncü madde hükümlerinden faydalanmak için talepte bulunması nedeniyle 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığı tescil tarihi itibarıyla sonlandırılmıştır. Bu itibarla, sigortalının son sigortalılık halinin 4/1-(a) kapsamında olması nedeniyle söz konusu kapsamda geçen hizmetlerine göre aylığa hak kazanma koşullarının oluşması halinde hak sahiplerine 1.5.2020 tarihinden itibaren 4/1-(a) kapsamında ölüm aylığı bağlanacaktır.

(Kaynak: Vedat İlki / Ali Tezel | 29.01.2021)

GÜNDEM