BASINDAN YAZILAR
Mücbir Sebep İnteraktif Vergi Dairesinden Öğrenilebilecek - MuhasebeTR

Mücbir Sebep İnteraktif Vergi Dairesinden Öğrenilebilecek

Maliye Tebliğ yayınladı, olmadı duyuru yaptı, ancak yine de mükellefler mücbir sebep kapsamında olup olmadıklarını net olarak öğrenemedi. Neden mi? Çünkü, Tebliğde, mücbir sebepten yararlanacak mükelleflerin 25 Ocak 2021 tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet (Nace) kodu dikkate alınarak belirleneceği açıklandı!

Ancak, üzerinden 2 gün geçmesine rağmen, bu konu bir türlü açıklığa kavuşturulamadı!

Bu Konuda Neden Gecikme Yaşandı?

Bu konudaki gecikme, tamamen mücbir sebep kapsamında olan sektörlerin Maliye tarafından İçişleri Bakanlığı’ndan görüş alınarak belirlenmesinden kaynaklandı. Şimdi, Maliye bu konuda neden İçişleri Bakanlığı’ndan görüş alıyor diye düşünebilirsiniz. Bunun cevabı oldukça basit, mücbir sebebin kapsamı, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan Koronavirüs tedbirlerine bağlı olarak belirlendi de o yüzden.

Mücbir Sebep Tebliği Yayınlandı!

 

Maliye, 25 Ocak 2021 tarihinde yayınladığı Tebliğ ile; ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2020 tarihi (bu tarih dâhil) ile alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunu kabul etti, mücbir sebep dönemine ilişkin olarak belirlenen bazı vergisel yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler yaptı (524 Sıra No.lu VUK Tebliği).

Maliye, Mücbir Sebep Kapsamına Giren Sektörleri Belirledi!

Maliye, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesi/faaliyetlerinin tamamen durdurulması nedeniyle mücbir sebep halinde olan mükelleflerin faaliyette bulunduğu sektörleri belirledi ve internet sitesinden kamuoyuna duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre,

- Sinema salonu, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu,
- Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, lokal, çay bahçesi,
- Halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi

faaliyetlere yönelik sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler mücbir sebep halinde kabul edildi.

Mücbir Sebep Hangi Tarihler Arasında Geçerli Olacak?

Yukarıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep hali, 1 Aralık 2020 tarihinde (bu tarih dâhil) başlayıp, alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarihe kadar devam edecek.

Hangi Vergisel Yükümlülükler Ertelendi?

524 No.lu Tebliğ ile,

- Kapsama giren mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken KDV ve muhtasar beyannameler ile Ba-Bs bildirimlerinin verilme, e-Defterlerin oluşturma, imzalanma, e-Defter beratları ile e-Defter ve beratların ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine yüklenme süresi mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna kadar,

- Ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar
uzatıldı.

Mücbir Sebebe Girecek Mükellefler Ana Faaliyet Kodlarına Bakılarak Tespit Edilecek!

Yukarıda sayılan sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerden mücbir sebep kapsamına girecek olanlar, 25 Ocak 2021 tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu (Nace Kodu) dikkate alınarak tespit edilecek.

Nace kodu, işyerinin faaliyet alanını ve işyeri tehlike sınıfı bilgisini veren altı haneli bir kod. Yeni bir işyeri açarken, yapılacak faaliyete ilişkin Nace kodunun tespit edilerek, ana faaliyet kodu olarak vergi dairesine kaydettirilmesi gerekiyor.

Mücbir Sebep Sorgulaması İnteraktif Vergi Dairesinden Kolayca Yapılabilecek!

Maliye, mücbir sebep kapsamında değerlendirilen mükellefleri vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodlarını dikkate alarak tespit etti ve mücbir sebep sorgulama ekranını bu sabah itibariyle İnteraktif Vergi Dairesine yükledi.

Mükellefler İnteraktif Vergi Dairesine kullanıcı kodu veya e-devlet şifresi ile girerek, mücbir sebep sorgulama ekranından mücbir sebep kapsamında olup olmadıklarını kolayca öğrenebilecekler. Mücbir sebep sorgulama imkanı, mükelleflere sunulan son derece güzel ve yararlı bir hizmet.

Nace Kodu Yanlış Olanlar İtiraz Edebilecek!

Vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla yukarıda sayılan sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik eden mükellefler, ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal ettikleri ana faaliyet alanı dikkate alınarak mücbir sebepten yararlandırılacak. Nasıl mı? Bir önceki mücbir sebep düzenlemesinde olduğu gibi, mükellefler itiraz dilekçelerini değerlendirilmek üzere interaktif vergi dairesi üzerinden verecekler. Bu itirazlar, Vergi Dairesi Başkanlıkları veya bu Başkanlıklar nezdinde oluşturulacak Nace Kodu İtiraz Komisyonları tarafından incelenerek karara bağlanacak.

Mücbir Sebep İlanında Geç Mi Kalındı?

Mücbir sebep Tebliğinin 25 Ocak 2021 tarihinde yayınlanması ancak mücbir sebep halinin 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren başlatılması, mücbir sebep düzenlemesi için geç mi kalındı sorusunu akıllara getirdi.

Evet, mücbir sebep düzenlemesi, 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren başlatıldı ancak buna ilişkin Tebliğ 25 Ocak 2021 tarihinde yayınlandı. Tebliğ yayınlandığında Kasım 2020 ayı KDV ve muhtasar beyannameleri tamamen verilmiş ve ödemeleri yapılmıştı. Aynı şekilde Aralık 2020 ayı KDV ve muhtasar beyannamelerinin de tamamına yakın kısmı verilmişti ancak ödemelerinin büyük kısmı henüz yapılmamıştı. Bunlar dikkate alındığında, mücbir sebep düzenlemesinde geç kalındı gibi bir izlenim oluşuyor ancak mücbir sebep halinin ne kadar devam edeceği de şu an için belli değil. Alınan tedbirler ve mücbir sebep devam ettiğinden, bize göre söz konusu düzenleme için pek de geç kalınmış değil!

Lokantalar, Restaurantlar Neden Yok!

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilen/faaliyetleri tamamen durdurulan sektörler arasında lokanta ve restaurantlar da var. Ancak, lokanta ve restaurantlarda paket servis uygulamalarına izin verildiğinden, bu işletmelerin sektör olarak mücbir sebep kapsamında değerlendirilmediğini görüyoruz. Uygulamaya bakıldığında lokanta ve restaurantların tamamının açık olmadığı, sadece bir kısmının paket servis hizmeti verdikleri kolaylıkla tespit edilebilir. Bize göre, lokanta ve restaurantların durumunun yeniden değerlendirilmesinde fayda var.

Yanlış Nace Kodlarının Düzeltilmesi Şart!

Mücbir sebep düzenlemeleri, Nace Kodlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı. Bu düzenlemeler, bir taraftan da mükelleflerin büyük kısmının Nace kodlarının gelişi güzel ve yanlış tespit edildiğini, ilgili kurumlara yanlış bildirildiğini gösterdi. Bu durum, istatistiki bilgiler, sektör gruplandırmaları başta olmak üzere Nace kodları esas alınarak yapılan pek çok şeyde soru işaretlerine neden oldu. Bu nedenle, yanlış Nace Kodu sorununun bir an evvel çözümlenmesinde fayda var.

Ne dersiniz?

(Kaynak: Abdullah Tolu / Dünya Gazetesi | 27.01.2021)

GÜNDEM