BASINDAN YAZILAR
TSK Personeline Müjde! - MuhasebeTR

TSK Personeline Müjde!

Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin beklediği özlük hakları, emeklilik ve genel sağlık sigortası işlemlerini de düzenleyen yasa teklifi hükûmet adına “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” başlığı ile TBMM’ye intikal ettirildi. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine uyum ile ilgili düzenlemeleri de içeren bahse konu kanun teklifi, anılan personele ilişkin geniş kapsamlı düzenlemeler içermektedir.

EMEKLİLİK YAŞ HADDİNE YÖNELİK DÜZENLEME

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda yapılan düzenleme ile; uzman erbaşların emeklilik yaş haddinin 55 yaş olarak belirlenmesi ve seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması hâlinde uzman erbaşların 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilmeleri, ayrıca uzman erbaş olarak görev yaptıktan sonra devlet memuru olarak istihdam edilenlerin uzman erbaş emsallerinin aldığı emekli aylığını almalarına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

DEVRE KAYBEDEN ASKERÎ ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK SİGORTASI

Devre kaybeden askerî öğrenciler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerinin devre kaybettikleri süre için genel sağlık sigortası bildirimlerinin ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılması amaçlanmaktadır.

UZMAN ERBAŞLARIN SÖZLEŞME SÜRELERİ UZATILACAK

Uzman Erbaş Kanununda yeni düzenleme yapılmaktadır. Bu suretle uzman erbaş emeklilik yaş haddinin 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu gereği 55 yaş olarak belirlenmesi dikkate alınarak uzman erbaşların sözleşme sürelerinin yaş haddine kadar uzatılabilmesi, uzman erbaşların yaş haddini doldurdukları yılın ağustos ayı içinde emekliye sevk edilmeleri, yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılan ancak emeklilik hakkını elde etmemiş olanların emekli oluncaya kadar devlet memuru olarak istihdam edilmesi uygulamasının sonlandırılması, seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde; Emekli Sandığı Kanununda düzenlenen yaş sınırına kadar (60 yaş) sağlık durumlarının elverişli olması hâlinde en gençlerinden başlanarak Türk Silahlı Kuvvetlerine alınabilmeleri, ayrıca olağanüstü hâl veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hâllerde uzman erbaş ihtiyacının bir zaaf oluşturmasını engellemek için talebe bakılmaksızın sözleşme sürelerinin birer yıl süreyle yaş hadlerine kadar uzatılabilmesine imkân sağlanması ve söz konusu durumlarda zaaf oluşmasının engellenmesi amaçlanmaktadır.

40 YAŞINA GELEN KOMANDO UZMAN ERBAŞLARA KADRO

Komando branşında istihdam edilen uzman erbaşlardan 40 yaşını dolduranların istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanabilmelerine imkân sağlanması ve bunlardan istihdam edildikleri branşta göreve devam etmek isteyenlerden uygun görülenlerin, sağlık durumlarının elverişli olduğunu her iki yılda bir alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelemeleri hâlinde aynı branşta göreve devam ettirilebilmelerine imkân sağlanması öngörülmektedir.

EMSAL EMEKLİ AYLIĞI

Uzman Erbaş Kanununda 19/6/2010 tarihli ve 6000 s. Kanunla yapılan değişiklikle, yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak uzman erbaşlardan isteklilerin; Millî Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve TSK (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar devlet memuru olarak istihdam edilebilmelerine imkân tanınmıştır. Bu şekilde devlet memuru olarak istihdam edilip emekliliğe hak kazanan uzman erbaşlara Emekli Sandığı Kanunu gereğince uzman erbaş emeklilerine ödenen ilave 100 TL tazminat ödenememektedir. Yapılan düzenleme ile uzun yıllar TSK’da zor şartlarda görev yapmasına rağmen sadece emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığını almaları öngörülmektedir.

SAĞLIK HİZMETLERİ TAZMİNATI

Sağlık astsubayları sağlık hizmetleri tazminatı Temmuz-Aralık 2020 dönemi için orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının %50'si olan 733,69 TL'dir. 375 s. KHK hükümlerine göre astsubaylara yapılan ek ödeme ise 983,14 TL ve 997,82 TL olarak değişmektedir. Sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan personele, belirtilen Kararnamenin hükümlerine göre ödeme yapılmayacağı 926 s. Kanunda belirtilmiştir. Yapılan düzenleme ile; mevcut durumda personele sağlık hizmetleri tazminatı ödenmesinin personele ek fayda sağlaması yerine hak kaybına sebep olduğundan 926 s. Kanunun ek 17. maddesinde değişiklik yapılması amaçlanmaktadır.

EMEKLİ AYLIKLARI ARASINDAKİ FARKIN GİDERİLMESİ

6000 s. Kanun kapsamında devlet memuru olarak istihdam edildikten sonra emekli olan veya halen devlet memuru olarak çalışan yaklaşık 2900 kişinin hak kaybının önlenmesi maksadıyla düzenlenmesi yapılması ve bu kapsamda; devlet memuru olurken derece ve kademeleri Devlet Memurları Kanuna göre yeniden düzenlemiş olanların bu işlemlerinin iptal edilerek uzman erbaşlıkta geçen süre ile devlet memurluğunda geçen sürenin toplamının 3269 s. Kanun kapsamında değerlendirilmesi ve buna göre derece, kademe, gösterge ve ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi, eğitim ve öğrenim veya sicil yoluyla intibaklarının yapılması, böylece doğrudan uzman erbaş statüsünden emeldi olanlar ile devlet memuru olarak istihdam edildikten sonra emekli olanların emekli aylıkları arasındaki farkın ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

DİĞER BAZI DÜZENLEMELER

*Hukuk sınıfı subayların ara buluculuk komisyonlarında görev yapmasına imkân tanınması,

*Dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adaylarının diğer sınıflardaki subay adayları gibi temel askerlik eğitimini müteakip subaylığa nasbedilmeleri,

*Nezdinde bulundukları kıta komutanı veya kurum amirlerinin hukuk sınıfı subayların disiplin amiri olmaları,

*En fazla 3. dereceye kadar yükselebilen uzman erbaşlara birinci dereceye kadar yükselmelerine ve 3000 ek gösterge puanı alabilmeleri, öngörülmektedir.

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 25.01.2021)

GÜNDEM