BASINDAN YAZILAR
Kısa Çalışmaya Kimler Başvuracak? - MuhasebeTR

Kısa Çalışmaya Kimler Başvuracak?

Mevcut koronavirüs (COVID-19) sürecinde hem çalışanların hem de işverenlerin en önemli nefes alma mekanizmasının Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) olduğunu görmekteyiz. İlk COVID-19 vakasının ülkemizde görülmesiyle birlikte hızlı bir aksiyon alınmış ve ekonomik tedbirler kapsamında da işletmeler için kısa çalışma ödeneği uygulaması kolaylaştırılmıştır.

01 Aralık 2020 tarih ve 31321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma uygulamasına 31/12/2020 tarihine kadar başvuru yapma imkanı getirilmiş idi. KÇÖ başvuru süresi 23 Aralık 2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3316 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01/01/2021 ila 31/01/2021 tarihleri arasında da başvuru imkanı tanınmıştır. 01.01.2021 tarihinden sonra Aralık 2020 dönemi için başvuru alınmamaktadır. KÇÖ bitiş tarihini 31/12/2020 olarak beyan eden işverenlerin hak edişleri otomatik olarak uzatılmayacaktır. Bu bağlamda İŞKUR müdürlüğü ile görüşülerek yeni başvuru yapmalarının gerekip gerekmediğini teyit etmeleri önemlidir.

30.06.2020 tarihi öncesi başvurulara ilişkin uzatma işlemleri mevcut usulle devam edeceği ve bu başvurulardan 1 Aralık sonrası taleplere ilişkin oran güncellemelerinin de aynı usulle yapılması durumu da göz önünde bulundurulacağı hüküm altına alınmış olup, aylar özelinde güncelleme işlemleri yine oran excelleri aracılığıyla sağlanacaktır.

İşçi listesi doğrulanmış Aralık ayındaki başvurularına ilişkin yalnızca çalışılmayacak saat oranını azaltma ve listeden kişi çıkartma imkanı bulunmaktadır. İşverenler, başvuru başlangıç tarihi Aralık ayı olan bir talepte bulunmuş ise Ocak ayında ilk talebin başvuru başlangıç tarihinden itibaren 90 günü geçen yeni bir talepte bulunamaz.

İşverenler COVID-19 gerekçesiyle “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” nedenli 01.01.2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerlerinin 31.01.2021 tarihine kadar kısa çalışma başvurusu yapabilecektir.

İşverenlerin 01.01.2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerlerinin 31.01.2021 tarihine kadar yapacakları kısa çalışma başvurularının, uygunluk tespitinin yapılabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na gönderilmesi ve başvuruların arızi durumlar dışında elektronik yöntemler aracığıyla yapılmasına karar verilmiştir 01.01.2021 tarihinden sonra başvuru yapan bir firma KÇÖ Başlama tarihi olarak 01.01.2021 - 31.01.2021 tarihi aralığında bir tarih girebilecektir.

Bu anlamda kritik olan unsur KÇÖ uzatma kararı alınmadan önce yapılan başvurularda İŞKUR sistemi KÇÖ bitiş tarihini 31/12/2020 olarak kabul etmekteydi. 12/01/2021 tarihinde yapılan açıklamaya istinaden KÇÖ bitiş tarihi 31/12/2020 olarak beyan edilen işverenlerin 31/01/2021 tarihine kadar mutlaka yeni bir başvuru yapması gerektiği işverenlere hatırlatılmıştır. Aralık döneminde yapılan başvurularda KÇÖ bitiş tarihi 28/02/2021 olan işverenlerin herhangi bir genişlemeye gitmemesi halinde herhangi bir başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Aralık 2020 tarihindeki başvuru şartlarını muhafaza eden ve KÇÖ bitiş tarihi 28/02/2021 olarak beyan edilen işverenlerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.

KÇÖ başvuru yapıldıktan sonra KÇÖ uygulamasının başlangıç tarihi değiştirilemeyecek olup, KÇÖ başlangıç veya bitiş tarihini değiştirme talebinde bulunan işverenler 31/01/2021 tarihine kadar mutlaka yeni bir başvuruda bulunmalıdır. KÇÖ Bitiş tarihi 4 haftadan az 12 haftadan uzun olmayacak şekilde güncellenebilecektir. 30/06/2020’den önce başvurusu bulunan işverenler için KÇÖ bitiş tarihi 28/02/2021 olacaktır. Önceki başvurularında KÇÖ bitiş tarihini 31/12/2020 olarak beyan eden işverenler mutlaka 31/01/2021 tarihine kadar yeni başvuru yapmalıdır.

Güncelleme esnasında KÇÖ uygulanacak kişilerden birisi başvuru listesinden çıkarılır ise aynı kişi yeniden başvuruya eklenemeyecektir. İçinde bulunulan ay için talebe sonradan yeni kişi / kişiler eklenebilecektir. Ocak ayında Aralık ayına ilişkin yeni kişi eklenemeyecek olup, sadece çıkartma işlemi yapılabilecektir. Aralık başvurusuna ait çalışan sayısı, çalışılmayacak saat veya KÇÖ bitiş tarihi güncellenecekse mutlaka 31/01/2021 tarihine kadar yeni bir başvuru yapılmalıdır. Ocak 2021 dönemi içinde kalmak üzere oran artırma/ azaltma işlemleri yapılabilecektir. Ocak ayında Aralık ayına ilişkin yalnızca çalışılmayacak saat oranları azaltılabilir veya başvuru listesinden çalışan çıkartma işlemleri yapılabilecektir.

KÇÖ’den 2021 Ocak ayından itibaren yararlanmaya devam etmek isteyen işverenlerin mutlaka ilgili İŞKUR müdürlüğü ile görüşerek yeni başvuru yapmalarının gerekip gerekmediğini araştırmaları ve gerekiyorsa 31/01/2021 tarihine kadar yeni bir başvuru yapması gerekmektedir.

(Kaynak: Resul Kurt / Dünya Gazetesi | 22.01.2021)

GÜNDEM