BASINDAN YAZILAR
Bakıcı-Temizlikçi Çalıştırmanın Bu Yılki SGK Maliyeti - MuhasebeTR

Bakıcı-Temizlikçi Çalıştırmanın Bu Yılki SGK Maliyeti

01.01.2021-31.12.2021 dönemi için asgari ücret, bir günlük 119,25 TL, aylık 3.577,50 TL olarak tespit edilmiştir. Asgari ücretteki değişikliklere bağlı olarak ev hizmetlerinde çalıştırılan temizlikçi, bakıcı ve diğer ev çalışanları için ödenecek olan SGK prim maliyetleri de değişmektedir.

Evde hizmetli çalıştırmada başta SGK’ya ödenecek prim maliyetleri olmak üzere yükümlülük ve sorumluluklar, çalıştırılacak kişinin emekli ve yabancı olup olmadığı ile özelikle çalışma süresi önem taşımaktadır. Bu yazımızda 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında asgari ücret baz alınarak ödenecek en düşük prim maliyetleri açıklanmıştır.

10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞTIRMANIN EN AZ SGK MALİYETİ

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri prim tutarları bu sigortalılara ödenecek ücretlere göre değişmektedir. Ödenecek en düşük ücret asgari ücretten daha az olmayacağından 2021 yılı asgari ücreti baz alındığında; 

  • Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 2020 yılında 367,88 TL SGK primi ödenirken 2021 yılında 447,20 TL prim ödenecektir.
  • Ayda 30 gün sigortalı çalıştıranların prim miktarı ise 1,103,63 TL’den 1,341,56 TL’ye yükselmiştir.

Bu tutarlara ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dâhildir. 10 gün ve üzeri ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranlar da SGK teşvik ve indirimlerinden faydalanabilmektedir.

Ayda 10 gün ve üzerinde çalıştırılacak sigortalı emekli ise ödenecek prim tutarları; 

  • Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 381,60 TL
  • Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 1.144,80 TL tutarında SGK primi ödeyeceklerdir.

Görüldüğü üzere ev hizmetlerinde çalıştırılacak kişi emekli ise daha az prim ödenmesi söz konusu olmaktadır. Keza emekliler işsizlik sigortasına tabi bulunmamaktadır. Bu bağlamda %5,5 oranında daha az prim ödenmektedir.

10 GÜNDEN AZ HİZMETLİ ÇALIŞTIRANLARIN EN AZ MALİYETİ

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar sadece %2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemekte olduklarından, 10 gün ve üzeri ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranlara göre %35,5 (işsizlik sigortası primi dâhil) oranında daha az prim ödeyeceklerdir. Buna göre asgari ücret üzerinden ödeme yapılması hâlinde;

  • Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar 1,96 TL prim öderken 2021 yılında bu prim tutarı 2.39 TL’ye yükseltilmiştir.
  • Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 2.39 x 9=21,51 TL SGK primi Ödenmesi gerekecektir.

Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların kendi ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ise en az; 1.162,69 TL olacaktır.

Ayrıca 10 günden az sigortalı çalıştıranlardan iş yeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile muhtasar prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi gibi formaliteler istenmemektedir. Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile yapılmaktadır. Form, çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar, SGK’ya gönderilecektir. 10 günden az çalışmanın takip eden aylarda da devam etmesi ve bu durumun formda belirtilmesi hâlinde her ay için ayrıca bildirim yapılması istenmemektedir.

YABANCI HİZMETÇİ ÇALIŞTIRANLARIN ÖDEYECEĞİ EN AZ SGK PRİMİ

Yabancıların ülkemizde çalıştırılması çalışma iznine bağlı olduğundan gerçek kişi işverenler “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Sigortalı Olarak Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile müracaatlarında sigortalıların çalışma iznini de bildirgeye ekleyeceklerdir. Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile yabancı uyruklu sigortalı çalıştırılamayacak, bu şekilde çalıştırıldığı tespit edilen yabancı uyruklular hakkında ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır.

Buna göre 2021 yılında asgari ücret üzerinden ev hizmetlerinde yabancı uyruklu çalıştıranlar 1,341,56 TL SGK primi ödeyeceklerdir.

Yabancıların çalışma izinlerinin bulunmaması hâlinde SGK’nın uygulayacağı cezalarının haricinde 11.796,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Üstelik bu ceza her ay için katmerli şekilde uygulanmaktadır.

               ***

“Gönül gözüyle gören hiçbir insanı kandıramazsınız. Sizi açık bir kitap gibi okurlar.” Hazreti Mevlâna

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 20.01.2021)

GÜNDEM