BASINDAN YAZILAR
Otomobiliniz İçin Daha Az MTV Ödeyebileceğinizi Biliyor Musunuz? - MuhasebeTR

Otomobiliniz İçin Daha Az MTV Ödeyebileceğinizi Biliyor Musunuz?

Yazının başlığını okur okumaz “Kim istemez ki?” dediğinizi duyar gibiyim. Evet, otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) tarifeden daha az ödenmesi mümkün. Zaten yazımızın konusu da, otomobillerin (MTV) nasıl daha az ödenebileceği ile ilgili.

Trafiğe kayıtlı 24 milyon araç, 14 milyon MTV mükellefi var!

Ülkemizde trafiğe kayıtlı 24 milyon civarında araç bulunuyor. Ancak, ne kadar MTV mükellefi olduğu hiçbir yazılı kaynakta yer almıyor. Bu konuda tek kaynak aslında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Yıllık Faaliyet Raporları. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Yıllık Faaliyet Raporlarında MTV hariç her vergi türü itibariyle mükellef sayıları yer alıyor. Yaptığımız araştırma sonucunda tespit edebildiğimiz kadarıyla, 14 milyonun biraz üzerinde MTV mükellefi var. MTV mükelleflerinin yaklaşık 11 milyonu ise binek otomobil ve cip türü taşıtların sahiplerinden oluşuyor. Yani, otomobil ve cip’in MTV’si yaklaşık 11 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bundan sonraki faaliyet raporlarında MTV mükelleflerinin sayısına da yer vermesinde yarar var!

MTV neden her yıl gündeme geliyor?

MTV, hemen her yılın başında otomatik olarak gündeme geliyor. Çünkü, araçların MTV’si biri Ocak ayında, diğeri ise Temmuz ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödeniyor. Ayrıca, ödenecek vergi tutarı her yıl değiştiği için, her yılın başında MTV ve “Kasko Bedeli Kıyaslaması Yoluyla Daha Az Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeme Avantajı” konuları hemen herkes tarafından merak ediliyor ve soruluyor!

 

Vatandaşlarımızın MTV'lerini ödemeden önce, “daha az vergi ödeme avantajı”na sahip olduklarını bilmelerinde yarar var. Neden daha fazla MTV ödesinler ki?

Biz de, her yıl otomobil ve cip sahiplerini, MTV ödemeden önce “kasko değeriyle kıyaslamaları” için uyarıyoruz.

2018 yılı itibariyle MTV’de vergilendirme usulü değişti!

2018 yılından itibaren otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin MTV yönünden vergilendirme esasları değiştirilerek, mevcut vergilendirme kriterlerine aracın vergi değeri de eklendi (7061 sayılı Kanunla MTV Kanununda yapılan düzenlemeler). Yapılan bu değişiklik sonucunda otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin MTV’si, 1 Ocak 2018 tarihinden önce ve sonrasında trafiğe kayıt ve tescil edilenler olmak üzere ikili bir sisteme göre hesaplanıyor ve tahsil ediliyor.

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin MTV’si tescil tarihi, 1 Ocak 2018’den önce ise aracın yaşı ve motor hacmine göre; 1 Ocak 2018 ve sonrası ise yaş, motor hacmi ve aracın değerine göre hesaplanıyor.

Maliye, 2021 yılında uygulanacak MTV tutarlarını belirledi!

Maliye, 2021 yılında otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlara uygulanacak MTV tutarlarını 1 Ocak 2018 tarihinden önce ve sonrasında trafiğe kayıt ve tescil edilenler için ayrı ayrı olmak üzere iki ayrı tarife şeklinde olarak ilan ve tespit etti (53 Seri No.lu MTV Genel Tebliği).

Söz konusu tarifelere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-7.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Kasko bedeli kıyaslaması yoluyla daha az MTV ödeme avantajı!

Aracınızın motor silindir hacmi ve yaşı ile değerine göre belirlenen MTV tutarı, kasko sigortası değerinin yüzde 5’ini aşıyorsa, aynı yaş grubundaki bir alt kademeden daha düşük vergi ödeyebiliyorsunuz (MTV Kanunu Mad.5, 2004/8327 sayılı BKK).

Bu yeni bir düzenleme değil, 2007 yılından bu yana uygulanıyor.

Bu avantajdan yararlanmak için aracın kasko sigortasının olması gerekir mi?

Hayır, kasko bedeli kıyaslaması yoluyla daha az MTV ödeme avantajından yararlanılabilmesi için otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtların kasko sigortasının yaptırılmış olması gerekmiyor. Böyle bir şart söz konusu değil.

Kasko bedeli kıyaslaması avantajı hangi araçlar için söz konusu?

Kasko bedeli kıyaslaması yoluyla daha az MTV ödeme avantajı, MTV Kanunu’nun (I) sayılı Tarifesinde (geçici 8. Maddesinde yer alan tarife dahil) yer alan,

- Otomobil,

- Cip,

- Kaptıkaçtı,

- Arazi taşıtları,

- ve benzeri taşıtlar

için söz konusu.

Bunlar dışında kalan araçlar için kasko bedeli kıyaslaması, dolayısıyla tarifede yer alan tutardan daha az MTV ödenmesi söz konusu değil.

Kasko bedeli kıyaslamasına göre avantajlı MTV hesabı nasıl yapılacak?

1- Öncelikle, aracın "kasko sigortası değerinin" tespit edilmesi gerekiyor.

Kasko değer listesi, her yılın Ocak ayı itibariyle Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanıyor. Bu listeye www.tsb.org.tr adresinden ulaşmak da mümkün).

2- Kasko sigortası değerinin yüzde 5’inin hesaplanarak, tarifedeki vergi tutarı ile karşılaştırılması gerekiyor.

3- Tarifedeki MTV tutarı, aracın kasko değerinin yüzde 5’inin altında ise yapılacak bir şey yok, MTV’nin tarifeye göre ödenmesi gerekiyor. Tarifedeki vergi tutarı, aracın kasko değerinin yüzde 5’inin üzerinde ise, MTV’nin aynı yaş grubundaki bir alt kademeye göre ödenmesi gerekiyor.

MTV'yi indirimli ödemek için başvuru gerekiyor

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtları “Kasko Değer Listesi”nde yer alan vatandaşların MTV’lerini indirimli olarak ödemek için yetkili sigorta acentelerine müracaat etmeden, düzenleyecekleri "Kasko Sigortası Değeri Uygulaması Başvuru Formu" ile vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuruda bulunmayanların, bu avantajdan yararlanmaları söz konusu değil (40 Seri No.lu MTV Genel Tebliği)

Vergi daireleri, bu şekilde başvuruda bulunan mükelleflerin ibraz edecekleri söz konusu formda yer alan bilgileri, motorlu taşıtlar kütüğünde ve ilgili yılın Ocak ayında ilan edilen "Kasko Değer Listesi"nde yer alan bilgilerle karşılaştıracaklar. Bilgilerin birbirini tutması halinde, başvuruda bulunan mükellefleri kasko sigortası değeri uygulamasından faydalandıracaklar.

Fazla ödenen geçmiş yıl MTV’leri geri alınabilir!

Otomobil, jeep, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıt sahipleri 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında, kasko sigorta değerinin yüzde 5’inden fazla MTV ödemişlerse, “düzeltme dilekçesi” vermek ve araçlarının “Kasko Sigorta Değeri Bildirim Formunu” da eklemek suretiyle, fazla ödedikleri vergileri iade olarak geri alabilirler.

Zamanaşımı süresi 5 yıl olduğu için, 2016-2020 yıllarında fazla ödenen MTV’leri geri isteme bakımından, süre geçmesi diye bir durum da söz konusu değil.

Evet, şimdi sıra, bir hesap makinesi bulup, aracınızın kasko değerinin yüzde 5’i ile 2021 yılı MTV’sini kıyaslamakta...

(Kaynak: Abdullah Tolu / Dünya Gazetesi | 11.01.2021)

GÜNDEM