BASINDAN YAZILAR
Fırsatı Kaçırmadınız! Şubata Kadar Başvuru, Martta İlk Ödeme... - MuhasebeTR

Fırsatı Kaçırmadınız! Şubata Kadar Başvuru, Martta İlk Ödeme...

“Torba Kanun” olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun"la getirilen kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeye başvuru genel olarak yıl sonu itibarıyla sona ermişti. SGK’ya borçlu çok sayıda okuyucumuz, bu fırsattan faydalanıp faydalanamayacağını sormaktadır. Hemen ifade edelim ki başvuru süresi Cumhurbaşkanı kararıyla birer ay daha uzatılmıştır.

1 ŞUBAT 2021 TARİHİ BİTİMİNE KADAR BAŞVURU

SGK’ya borcu bulunup da yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin (31 Ocak 2021 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle) 1 Şubat 2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu fırsatı kaçırmış olacaklardır.

Çalıştırdığı işçilerden dolayı SGK’ya borcu olan işverenler, e-Sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla SGK iş yeri sicil numarasının kayıtlı bulunduğu ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi’ne, 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Diğer borçlulardan;

  • 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından e-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi’ne, Primlerini kendi ödeyenlerce, e-Devlet üzerinden şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi’ne,
  • Kamu idarelerinin (4/c) borçları için e-Sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı’na,
  • Kamu idarelerinin idari para cezaları için e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi’ne, başvuru yapılabilecektir.

YAPILANDIRMASI UZATILAN SGK BORÇLARI

2020 yılı ağustos ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup tahakkuk ettiği hâlde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan SSK (4/a), Bağ-Kur (4/b) ve Emekli Sandığı (4/c) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primleri, başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dâhil) ile topluluk sigortası primi, yapılandırma kapsamında yer alıyor. Ayrıca belirtilen primlerle birlikte ilgili kanunları gereğince SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı da yapılandırılıyor. Belirtilen prim borçlarının yanı sıra;

  • 01.02.2021'den önce kesinleşen idari para cezaları,
  • İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
  • Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
  • Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası hâlinde doğan alacaklar,
  • Asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,
  • 5510/Ek-5, Ek-6. maddeleri ile Tarım (2925 s.) Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler ile Amme Alacakları ve Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun kapsamında taksitlendirilen borçlarınız için yapılandırma başvurusu yapmak mümkün bulunmaktadır.

İLK TAKSİT 31 MARTTA ÖDENECEK

Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile güncellenecektir.

Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 2 taksitle ödemede ise %50’si silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için ilk taksiti en son 31.03.2021’e kadar ödemek gerekmektedir.

2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30.04.2021’e kadar ödenmesi hâlinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış genel sağlık sigortası sigortalılarının, 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti hâlinde genel sağlık sigortası prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

              ***

“Sıkıntılı anlarda umutsuzluğa düşmeyin, en güzel yağmurlar en kara bulutlardan yağar.” Nizami

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 09.01.2021)

GÜNDEM