BASINDAN YAZILAR
2021 Yılında Uygulanacak SGK Parametreleri - MuhasebeTR

2021 Yılında Uygulanacak SGK Parametreleri

1 Ocak itibariyle asgari ücret değişti, buna bağlı olarak SGK primine esas kazanç alt ve üst sınırı değişti, gelir vergisi dilimleri açıklandı, aile ve çocuk yardımı tutarları ile ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanacak engelli vergi indirimi yeniden belirlendi.

I. Asgari ücret

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesine istinaden tüm işyerlerinde ve yaş ayrımı olmaksızın asgari ücret 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında günlük brüt 119,25 TL, aylık brüt 3.577,50 TL olarak belirlenmiştir.

II. SGK primine esas kazancın alt ve üst sınırı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, “Alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.”

01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında günlük alt sınır 119,25 TL, aylık alt sınır 3.577,50 TL, günlük üst sınır 894,38 TL, aylık üst sınır 26.831,40 TL olarak uygulanacaktır.

ANCAK; Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere 5/g kapsamında götürülen Türk işçileri için 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 3 katı olacağından günlük alt sınır 119,25 TL, aylık alt sınır 3.577,50 TL, aylık üst sınır 10.732,50 TL olarak uygulanacaktır.

III. SGK borçlanma tutarları arttı

Sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca yapılacak borçlanmalar (askerlik, doğum vb.) kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.

Yurtdışı hizmet sürelerinin borçlanılmasına ilişkin, hesaplanacak bir günlük borçlanma tutarı, başvuru tarihinde geçerli olan günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla başvuru sahibince seçilen kazancın yüzde %45’i alınmak suretiyle belirlenecek ve ayrıca yurtdışı hizmet borçlanılmasında söz konusu süreler 4(b) kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

Asgari ücret üzerinden askerlik, doğum vb. borçlanmalarda 1 günlük borçlanma tutarı 38,16 TL’dir. SGK tavan tutarından borçlanma tutarı ise 286,20 TL’dir. Ancak, yurtdışı borçlanma tutarı yüzde 45 oranından yapılacağından 1 günlük yurtdışı borçlanma tutarı 53,66 TL’dir. SGK tavandan borçlanma tutarı ise 402,47 TL’dir.

IV. SGK primine tabi olmayacak yemek parası aile ve çocuk yardımı

4/ (a) bendine tabi (SSK) sigortalıların SGK sigorta primine tabi tutulmayacak yemek parası, aile ve çocuk yardımı tutarı 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren;

- Yemek parası

01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında 7,16 TL (Günlük);

- Çocuk zammı (bir çocuk için): 01.01.2021- 31.12.2021 tarihleri arasında 71,55 TL (Aylık);

- Aile zammı (yardımı): 01.01.2021- 31.12.2021 Tarihleri Arasında 357,75 TL (Aylık) tutarındaki kazançları SGK prime esas kazancına dahil edilmeyecektir.

V. SGK primine tabi olmayacak özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı

Sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin % 30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dâhil edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilecektir.

Personelin eş ve çocuklarının özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik primlerine de işveren tarafından katkı yapılması halinde bu tutardan SGK primi kesilecektir.

01/01/2021-31/12/2021

SGK açısından özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı istisna tutar 1.073,25 TL

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 08.01.2021)

GÜNDEM