BASINDAN YAZILAR
Bağ-Kurlu’ya Avantajlı İhya Fırsatı - MuhasebeTR

Bağ-Kurlu’ya Avantajlı İhya Fırsatı

Başta vergi ve SGK prim borçları olmak üzere kamuya olan çeşitli borçların yeniden yapılandırılarak peşin ya da taksitle ödenmesine imkan sağlayan 7256 sayılı Yasa, 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarına borcu nedeniyle durdurulan sigortalılık sürelerini daha az ödeme yaparak ihya (canlandırma) imkanı sağlıyor.

Bilindiği üzere, 4/b kapsamında sigortalı olanlardan, SGK'ya kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, zaman zaman çıkarılan yasalarla belirlenen tarih itibarıyla prim borcu bulunanlara, prim borçlarını ödemeleri için bir süre veriliyor. Verilen süre içinde borçlarını ödememeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları durduruluyor. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmiyor ve bu sürelere ilişkin primler SGK tarafından takip edilmeyerek siliniyor. Sigortalılıkları durdurulanlardan 4/b kapsamında çalışması devam edenlerin sigortalılıkları durdurma tarihini izleyen günden itibaren yeniden başlatılıyor.

Daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak, bu süreler ihya ediliyor yani canlandırılıyor.

Örneğin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 76. maddesine göre 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunan ve prim borcunu 2018 Temmuz ayı sonuna kadar ödemediği için sigortalılık süresi durdurulan 4/b sigortalısının,  durdurulan sigortalılık sürelerini ihya etmek istemesi halinde, her bir gün için en az ihya başvuru tarihinde geçerli olan asgari ücretin yüzde 34,5'i kadar prim ödemesi gerekiyor.

FIRSATTAN YARARLANIN

7256 sayılı borç yapılandırma yasası ile durdurulan sigortalılık süreleri için ödenecek primlerin, Yİ-ÜFE uygulanarak güncellenmiş tutarı üzerinden ödenerek ihya edilmesine (canlandırılmasına) imkan sağlandı.

4/b kapsamında tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan, 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla ihya etmemiş olanlar, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri primlerin sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanmasını talep edebilecekler.

Başvuru süresi 1 Aralık'ta başlamış olup, 1 Şubat 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar başvurmak mümkün. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Vefat edenlerin yakınları da avantajlı ihya için başvurabiliyor.

Hesaplanan borcun tamamının en geç ilk taksit ödeme süresi olan 1 Mart 2021 (bu tarih dahil)  tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Borcun tamamının süresinde ödenmemesi halinde ihya işlemi geçerli sayılmayacak.

AVANTAJINIZ NE OLACAK?

Düzenlemenin sağladığı avantajı, durdurulan sigortalılık süresinin 2017 yılına ilişkin olduğu varsayımıyla şöyle hesaplamak mümkün.

Avantajlı tercih fırsatı verilmemiş olsaydı, 2017 yılına ilişkin olarak 2020 yılında ihya edilecek her bir aylık sigortalılık süresi için en az asgari ücret (2.943 TL) üzerinden 1.015,34 TL prim ödenmesi gerekecekti.

Fırsattan yararlanılması halinde ise ödenecek prim tutarının hesabında, 2017 yılında geçerli olan asgari ücret (1.777,50 TL) esas alınacak ve prim aslı 613,24 TL olacak. Bu tutara, ödeme süresinin bittiği tarihten 17 Kasım 2020 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar eklenecek. Örneğin, 2017 yılı Ocak ayı için ödenecek tutar 711 TL olacak. Böylece, daha az prim ödemek suretiyle ihya işlemi gerçekleşmiş olacak.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü | 17.12.2020)

GÜNDEM