BASINDAN YAZILAR
SGK ve Vergi Borçlarına Af Yok Yapılandırma Var - MuhasebeTR

SGK ve Vergi Borçlarına Af Yok Yapılandırma Var

Değerli okurlarımız, bugün 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11.11.2020 tarihli ve 7256 sayılı, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”dan bahsedeceğim. 7256 sayılı Kanun ile işverenlere ödeme kolaylığı sağlanmış olup, uygulama usul ve esaslarına ilişkin olarak da 17.11.2020 tarihli ve 2020/45 sayılı SGK Genelgesi yayımlanmıştır.

7256 sayılı Kanun’da yer alan SGK borçları ile ilgili düzenlemelere göre:

1) Yapılandırma Kapsamına Giren SGK Borçları

SGK’ya bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

Sigorta primleri,

Genel Sağlık Sigortası primleri,

İşsizlik Sigortası primleri,

31.12.2020’den önce kesinleşen idari para cezaları,

İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,

Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,

İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri,

6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,

Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,

5510/Ek-5, Ek-6’ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, yapılandırma kapsamındadır.

2-Yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak ve son başvuru tarihi ne olacak?

Başvurular, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başlamış olup, yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020’dir.

3-Başvurular nasıl ve nereye yapılır?

Başvurular 31 Aralık 2020 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine de yapılabilir.

İşverenler, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/SGM’ye,

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları. e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/ SGM’ye,

Primlerini kendi ödeyenler, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu SGİM/SGM’ye,

Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı’na,

Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM’ye, başvuru yapılabilecektir.

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM’ye 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir.

Genel Sağlık Sigortası borçları için başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılandırılacaktır.

6-Başvuru sonuçları nasıl takip edilecek?

İşverenler, yapılandırmaya ilişkin ödeme planlarını e-sigorta vasıtasıyla ulaşabilecekleri, işveren sistemi üzerinden öğrenebilir, iş yeri dosyalarının bağlı bulunduğu ünitelerden de ödeme planlarını temin edilebilirler.

4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar yapılandırma başvuru sonuçlarını; e-devlet üzerinden, adreslerine tebliğ edilen ödeme planlarından, bankalardan ve müracaatları halinde sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerinden öğrenebilirler.

4-Ödemelerde taksit imkânı var mı?

İkişer aylık periyotlarla; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkânı bulunmaktadır. Borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşlar kanundaki vade farkını ödemek suretiyle; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğinden birini tercih edebilecekler. 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaş borcunu 36 ayda ödeyecektir.

Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre belirlenecektir.

6 eşit taksit için (1,045),

9 eşit taksit için (1,083),

12 eşit taksit için (1,105),

18 eşit taksit için (1,15),

Borçlarını 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesine göre taksitlendirmiş veya 2018 yılındaki yapılandırma Kanunu’na (7143) başvurmuş ve hâlâ taksitlerini ödemekte olanlar da kalan taksit tutarlarını yapılandırabileceklerdir.

5-İlk ödeme tarihi ne zaman olacak?

Sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigorta primi gibi borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Mart 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

6-Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları nasıl yapılandırılacak?

Ağustos 2020 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları otomatik olarak yapılandırılacaktır. GSS borçları için vatandaşlarımızın başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.

30 Nisan 2021 tarihine kadar anapara borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecektir.

Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise 31 Mart 2021’e kadar gelir testi için başvuru yapması durumunda, geliri asgari ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşlarımızın borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

Vatandaşlar, otomatik olarak yapılandırılan GSS borçlarını e-devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenebilir ve takip edebilirler.

7-Prim borcu olanların sağlığa erişim imkânı olacak mı?

Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra cari aylarda 60 günden fazla prim borçlarının olmaması halinde, GSS borcu olanların ise son 1 yıl içinde 30 gün prim ödeme gün sayısına sahip olması halinde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve hastaneye gittiklerinde provizyon alabilecekler.

(Kaynak: Mustafa İşcan / Milli Gazete | 16.12.2020)

GÜNDEM