BASINDAN YAZILAR
Kurumsal Yapı Daha Çok Önem Kazandı - MuhasebeTR

Kurumsal Yapı Daha Çok Önem Kazandı

Koronavirüs salgını döneminde, işletmelerde kullanılan teknoloji ve sermaye kalitesinin yanında kurumsal yapının kalitesi ile kalifikasyonu önem kazanıyor. Kurum yapısı ve insan kaynağı, olağan dışı dönemlerde olumsuz koşulların atlatılmasında daha etkili oluyor

İşletmelerimizin, sivil toplum örgütlerimizin giderek daha kurumsal yapılar haline gelmesi profesyonel yönetim anlayışını ortaya çıkarıyor. Bu yönetim modeli rekabetin sağlanmasında en temel olarak kaliteyi görüyor.

Kullanılan teknolojinin, sermaye kalitesinin yanında kurumsal yapının kalitesi ve özellikle de insan gücünün kalitesi ve kalifikasyonu önem kazanıyor. Özellikle olağan dışı dönemlerde kurum yapısı ve insanın değeri olumsuz koşulların atlatılmasında daha etkili oluyor.

Sadece ülkemizin değil tüm dünyanın içinde bulunduğu bu talihsiz pandemi döneminde işte bu kalite anlayışına sahip olan kurumlar olumsuz koşullardan daha az etkileniyor. Hatta topluma daha faydalı işler yapmada da öncü oluyorlar.

Kalite ön planda

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bu genel kalite anlayışı içerisinde, geçmişten gelen kalite vurgusu ve eylemleriyle ön plana çıkıyor. Tam 20 yıl önce üye odaklı ‘oda/borsa akreditasyon modeli’ geliştirme fikrini ortaya atan TOBB yönetimi içinde bulunduğumuz bu günlerde kaliteye verdiği önemin sonuçlarını almaya başladı.

Başlangıçta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun idealizmi ve cesaretiyle, EUROCHAMBRES ve İngiltere Odalar Birliği ile yapılan anlaşma ve eylem planlarıyla, kalitede sağlanan başarı ülkemizdeki tüm oda ve borsalarda etkilerini gösteriyor.

Akreditasyon sistemi

2005’ten itibaren TOBB tarafından yürütülen akreditasyon sistemi; oda/borsaların yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda markalaşmasında öncü rol üstlendiği gibi, firmalarımızın da aynı şekilde kaliteyi ön plana çıkararak rekabette başarılı olmalarını sağlıyor.

Bu anlayışın aynı zamanda pandemi döneminde firmalarımızın ayakta kalması üzerindeki etkisi de büyük.

KOBİ’lere destek

Pandemiyle birlikte önemi daha da artan e-ticaret konusunda, KOBİ’leri e-ticarete hazırlamak için sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesi, doğal afetlere karşı KOBİ’lerin dayanıklılığının artırılması, bu amaçla ‘Sağlam KOBİ’ projesinin hayata geçirilmesi işte bu kalite anlayışının bir sonucu. Elbette dijitalleşme de bir diğer gelişme alanı olarak TOBB Akreditasyon Sistemi içerisinde yerini almaya başlıyor.

282 oda akredite

Şu anda ülkemizde TOBB çatısı altında 365 oda-borsa arasında akredite olan 282 oda-borsa var. Akreditasyon sürecinde oda-borsalara eğitimler TOBB tarafından veriliyor. Akreditasyon denetimleri ise uluslararası bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından gerçekleştiriliyor.

Kurumsal yapıda ve insan gücü kalitesinin sağlanmasında söz konusu akreditasyon sisteminin önemi büyük. Nitekim oda ve borsalarımız bulundukları alanlarda firmalarımıza örnek oluyorlar. Firmalarımız, salgının olumsuz ekonomik etkilerini artırdığı bu dönemde, akreditasyon sisteminin çizdiği kalite anlayışı içerisinde adımlarını daha dikkatle atmaya çalışıyor.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde oda ve borsaların, en kısa sürede en nitelikli bilgiye ve acil taleplere ulaşabilmesi, ilin ve ilçenin nabzının tutulabilmesi, anketler ve araştırmalarla her sektörden ve üyeden, en kılcaldaki sorun ve önerileri sistematik bir şekilde alabilmeleri, analiz edebilmeleri ve çözüm mekanizmalarına iletebilmelerinde akreditasyonun büyük payı var.

Dijital seminerler

Pandemi döneminde hep vurguladığımız gibi ‘uzaktan çalışma’ konusu daha da önem kazandı. Kurumsal firmalarımız kadar geleneksel yönetim tarzına sahip işletmelerimizde bile uzaktan çalışma uygulamalarını daha fazla görür olduk.

Bu bağlamda, TOBB Akreditasyon Sistemi sayesinde üye oda ve borsalar hizmetlerini online ortama taşımada hızla hareket ettiler. Bulundukları ekonomik alanlarda firmaların uzaktan çalışma ve online erişime geçmelerine öncü oldular.

Nitekim ihtiyaç duyulan alanlarda KOBİ’leri bilgilendirme ve yeni uygulamalar ile gelişmeler hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla daha önce fiziksel olarak düzenlenen toplantılar ve bilgilendirme seminerleri dijital ortama taşınılarak 131 webinar gerçekleştirildi. Bu webinarlara toplamda 75 bin üye katılımı sağlandı.

(Kaynak: Cem Kılıç / Milliyet Gazetesi | 03.12.2020)

GÜNDEM