BASINDAN YAZILAR
Bağ-Kur’lular Prim Affından Nasıl Yararlanacaklar? (2) / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Bağ-Kur’lular Prim Affından Nasıl Yararlanacaklar? (2) / Şevket Tezel

SSK veya Bağ-Kur Emeklisi Belediye Başkanlarına Tazminat Geliyor

1976 yılında başladığım SSK sigortalılığından 5 bin 150 günle emekli oldum. 2005 yılında yurtdışından geldim. 40 aylık Belediye başkanlığıma rağmen diğer bazı belediye başkanları gibi yüksek emekli maaşı alamadım. SSGSS Kanununda benim durumumla ilgili bir gelişme var mı? Ben de belediye başkanı olarak yüksek maaş alabilecek miyim? Kerim KURŞUN/ANKARA

 

Sayın Okurum,

Yüksek emekli aylığı aldığından bahsettiğiniz belediye başkanları Emekli Sandığı’ndan emekli olan belediye başkanlardır. Zira şu an Emekli Sandığı emeklisi belediye başkanlarına 5434 sayılı Kanunun Ek 68 inci maddesi hükmü uyarınca ve 2002/3546 sayılı BKK ile giderek 2008/13694 sayılı BKK ile saptanan göstergeler doğrultusunda;

Büyükşehir belediye başkanlarına makam tazminatı olarak 7 bin, temsil tazminatı olarak 17 bin,

İl belediye başkanlarına makam tazminatı olarak 6 bin, görev tazminatı olarak 15 bin,

İlçe ve ilk kademe belediye başkanlarına makam tazminatı olarak 3 bin, görev tazminatı olarak 9 bin,

diğer belediye başkanlarına makam tazminatı olarak bin 500 makam ve görev tazminatı olarak 7 bin 500

gösterge rakamlarının memur maaş katsayısı (halen 0,049486) ile çarpılmasından çıkan tutar emekli aylıklarına ilaveten ödeniyor. Bağ-Kur ve SSK’dan emekli olan belediye başkanları ise bu haktan yararlanamıyor.

 

Yeni SSGSS Yasası bu hakkı belli koşullar dahilinde sizin gibi SSK veya Bağ-Kur, banka sandıkları gibi diğer sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlara da 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren tanıyor.

 

Bu önemli koşullara göre SSK ve Bağ-Kur gibi diğer sosyal güvenlik kurumlarında emekli olanların başka kurumdan emekli olsalar dahi, ancak Emekli Sandığı’ndan emeklilik şartlarına sahip olmaları durumunda sağlıklarında bu hakka sahip olmalarını öngörüyor.

Yani;

  • Kadın, erkek ayırt etmeksizin 9 bin günle kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş, yahut;
  • Kadın, erkek ayırt etmeksizin 5 bin 400 günle 61 yaşın doldurulmuş bulunması,

hallerinde seçimle belediye başkanı olarak ve bu görevi en az iki yıl yürüten SSK, Bağ-Kur veya banka sandığı emeklilerine de makam ve görev veya temsil tazminatı ödenebilecek.

 

5510 sayılı SSGSS Yasasının geçici 4 üncü maddesi gereği ölüm veya malûllük halinde koşullar değiştirilmekte, bu hallerde Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci maddesinde kaynaklanan asgari süre şartı iki yıllık süre aranmaksızın, yani en az bin 800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya bugünün SSK sigortalılığı kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmaları halinde,

 

  • 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölenler veya malûllük aylığı alanlar için 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren,
  • 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ölenler veya malûllük aylığı alanlar için ölüm veya malûllük aylığının bağlanması tarihinden itibaren,

makam ve görev veya temsil tazminatları ödenecek.

Emekli Sandığı emeklisi belediye başkanlarının bu hakkı zaten SSGSS Kanunundan önce de bulunuyordu.

Seçimle belediye başkanı olan bir sigortalıysanız iki yılı aşkın bir süre belediye başkan yapmış olduğunuz için sizin bu haktan yararlanmanız için gereken şey öncelikle 5 bin 400 günü sağlamaktır. Bunun için emekli aylığınızı kestirerek 350 gün daha çalışın ve yurtdışı çalışma sürelerinizden borçlanılacak süre varsa borçlanın ve sonra 5 bin 400 günü tamamladığınızda tekrar aylığınızı bağlatın. (Yaşınızı belirtmemişsiniz) 61 yaşınızı doldurduğunuzda tazminatlara hak kazanmış olacaksınız.

 

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Şaban AKTAŞ – İlk sigortalılık tarihiniz olan 01.04.1991 tarihinden daha önceki sürede 1983 yılında yaptırmış olduğunuz yaş tashihi emeklilik hesabınızda da geçerlidir. 14.03.1963 tashihli ve geçerli doğum tarihinizle, askerlik süreniz gerçekten 2 yıl 3 ay sürmüşse borçlanmanız geçerli olur aksi, halde fazla kısmı geçerli olmaz. Askerlik süreniz gerçekten 2 yıl 3 ay sürmüşse, borçlanmayla 14.03.2014 tarihinde 52 yaşı doldurarak 5 bin 450 günle emekli olabilirsiniz. Şayet askerlik sürenizde bir yanlışlık var da bu tespit edilirse, askerlik süreniz örneğin 18 ay ise 01.10.2014 tarihinde yine 5 bin 450 günle emekli edilirsiniz.

 

İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI

Bağ-Kur’lular Prim Affından Nasıl Yararlanacaklar? (2)

 

Geçmişe Dönük Bağ-Kur Borçlarını Peşin Ödemek Avantajlı            

      Peşin ödeme yolunun tercih edilerek borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde onbeşinin başvuru tarihini takip eden bir ay içinde ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde 85’i silinecek. 

Örneğin; Sigortalı A faydalanmak üzere 16.06.2008 tarihinde madde kapsamına giren borçlarını peşin ödemek için başvurduğunda;

      - 31 Mart 2008 tarihine kadar ödenmeyen prim borcu ile,

      - Bu borcuna müracaat tarihini içine alan ayın sonuna kadar (30.06.2008) tahakkuk eden gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının yüzde 15’ini ve

      - 1 Nisan 2008 tarihinden ödemenin yapıldığı ayın sonuna kadar tahakkuk eden ve ödenmeyen aylık primlerin ve bunlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödemesi halinde,

      madde kapsamında bulunan borçlarına, başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde seksenbeşi silinecek.

 

24 Aya Kadar Taksitle Ödeme de Mümkün

Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, borç asıllarına, başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının; oniki aya kadar taksitlendirmelerde yüzde ellibeşi, oniki ayı aşan taksitlendirmelerde yüzde otuzu ödemenin tamamlanmasına bağlı olarak silinecek ve kalan kısmı borç asıllarına eklenerek, taksitlendirmeye esas borç hesaplanacak.

Bulunan bu tutar, taksit süresine bölünmek suretiyle ödenecek aylık taksit miktarı bulunur.

İlk taksitin ödeme yükümlülüğü, başvurunun yapıldığı ayı izleyen ayda başlıyor.

İlk taksitle birlikte 1 Nisan 2008 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar tahakkuk eden ve ödenmemiş olan aylık primler ile bu primlere uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının da ödenmesi gerekiyor. Aksi halde Prim Affı uygulamasından yararlanamıyorlar.

Başlangıçta taksitle ödeme yolu seçilip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek istenilmesi halinde, başlangıçta seçilen taksitlendirme süresine bağlı terkin oranı değiştirilmeyecek

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 26.06.2008)

GÜNDEM