BASINDAN YAZILAR
İşsizlik sigortası ödemeleri / Resul Kurt - MuhasebeTR

İşsizlik sigortası ödemeleri / Resul Kurt

2006 mart ayından bu yana çalışıyorum, şu anda toplamda 600 gün prim ödemem ve son 120 gün aralıksız prim ödemem yapılmış. Bu durumda işsizlik sigortasından yararlanmak için ne yapmam gerekli? Buse Betül Doğu

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

c) 1.080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik sigortası, işsiz kalan kişiye işsizlik ödeneği dışında bazı ek imkanlar da sağlamaktadır. Buna göre işsizlik sigortasından yararlanmaya hak kazanan kişi işsiz kaldığı süre içindeki tedavilerini yaptırabilecek, yeni bir iş bulması için devletten yardım alacak, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitiminden yararlanabilecektir.

İşsizlik sigortası yardımlarından yararlanmak için işsiz kalmak yeterli değildir. İşsizlik sigortası yardımlarından yararlanmak için iş sözleşmesinin yasada belirtilen sona erme hallerinden olması gerekmektedir. İstifa edenler, emeklilik veya evlilik nedeniyle işten ayrılanlar yada ahlak ve iyiniyet kurallarına uymaması nedeniyle işten çıkartılan işçiler diğer koşulları taşısalar bile işsizlik sigortası yardımlarından yararlanamazlar.

Bildirim önellerine uygun olarak hizmet akdi işveren tarafından sona erdirilmiş olanlar, işçi tarafından haklı bir nedenle (4857/24 gibi) sigortalı tarafından feshedilmiş olanlar, işveren tarafından 4857/25-II bendi dışında haklı bir nedenle (4857/25-I,III ve IV bentleri gibi) sigortalı tarafından feshedilmiş olanlar, belirli süreli sözleşmeyle çalışan işçilerden belirli sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalanlar, İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olanlar gibi kendi istek ve iradesi dışında işsiz kalanlar işsizlik sigortası yardımlarından yararlandırılmaktadırlar.

İşveren, sigortalı işsizler hakkında hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren 15 gün içinde 3 nüsha İAB düzenleyerek, bu süre içerisinde, bir nüshasını işyerinin bulunduğu yerdeki Kurum birimine ulaştırmak, bir nüshasını sigortalı işsize vermek, diğer nüshasını da işyerinde saklamakla yükümlüdür.

Sigortalı işsiz, resmi kimlik belgesi ve işveren tarafından düzenlenen İşten Ayrılma Bildirgesi (İAB) ile hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde, işyerinin bağlı bulunduğu yerdeki İŞ-KUR müdürlüğüne talep dilekçesi ile şahsen müracaat edecektir.

Emekli sigortalıya istirahat parası verilir mi?

Emekliyim ve takriben 10 senedir sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışıyorum. Yakın bir zamanda büyük bir ameliyat geçirdim. Emekli olduğum halde bu süre içinde geçen sürelerde istirahat parası alabilir miyim? Yusuf Yüzer

Hastalık sebebiyle geçici iş göremezliğe uğrayan sigortalılardan geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş bulunan ve sigortalılık niteliği devam edenlere, geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere, her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Sigortalılara, ilk iki gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmemektedir.

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam eden sigortalılara sadece iş kazası ve meslek hastalığı yardımları yapılmaktadır. Bu nedenle sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışanlar hastalıkları nedeniyle istirahat raporu alsalar bile, geçici iş göremezlik ödeneği verilmez.

Sadece işkazası ve meslek hastalığı nedeniyle istirahat raporu alınması halinde istirahat parası ödenebilecektir.

(Kaynak: Star Gazetesi | 26.06.2008)

GÜNDEM