BASINDAN YAZILAR
Kamuda görev almak isteyenler, KPSS'ye başvurmayı unutmayın! / Erdal Aydın - MuhasebeTR

Kamuda görev almak isteyenler, KPSS'ye başvurmayı unutmayın! / Erdal Aydın

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel, vb. olarak istihdam edilebilmek için ön şart olan KPSS'ye başvurularda sona yaklaşılıyor. KPSS-2008 (Ortaöğretim-önlisans) başvuruları, 27 Haziran 2008 tarihinde sona erecek. Adaylara, yoğunluk yaşamamaları için başvurularını son güne bırakmamalarını öneriyorum.

Memur olmak için
Kamu kurumlarında görev almak isteyen tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. KPSS-2008'e (Ortaöğretim-Önlisans), 27 Haziran 2008 tarihine kadar lise ve dengi okuldan veya önlisanstan mezun olanlar ile 27 Haziran 2010 tarihine kadar lise ve dengi okuldan veya önlisanstan mezun olabilecekler başvurabilirler.

İşsizler fırsatı kaçırmayın
Kamuda görev almayı düşünen herkese, sınav başvuru tarihini kaçırmamalarını öneriyorum. Bu sınav işsizler için bir fırsat...

Sınava girmek isteyenler yapmalı?
Sınava girmek isteyen tüm adayların, öncelikle KPSS Kılavuzu ile Aday Bilgi Formu'na sahip olmaları gerekmektedir. Bunun için 27 Haziran 2008 tarihine kadar başvuru merkezinden 2 YTL karşılığında söz konusu belgeleri satın alarak sınava müracaat edilmelidir.

Yerleştirilmesi yapılan adaylara tevsiyeler...
ÖSYM tarafından kadro ve pozisyonlara yerleştirilmesi yapılan adayların, öncelikle yerleştirilmesinin yapıldığı kurumun merkez teşkilatlarındaki insan kaynakları birimine telefonla başvurup atamanın yapılabilmesi için gereken evrakları ne zamana kadar ve nereye teslim etmeleri gerektiği konusunda bilgi almalarının uygun olacağını söylemeliyim.

Atamanın dondurulması mümkün müdür?
Devlet Memurları Kanunu'na göre atamaların dondurulması mümkün değildir. Atama evraklarını teslim edenler, 657 sayılı kanunda öngörülen süreler içerisinde göreve başlamak zorundadır.

Aksatılan taksitler nasıl ödenecek?
Borçlular borç türü bazında, bir takvim yılında 3 defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını, en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödeyebileceklerdir. Bu durumda, taksitin ödenmesi gereken süreden ödeme yapılacak tarihe kadar geçen sürede, gecikilen her ay için DİBS faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarı ile birlikte ödenmeyen yada eksik ödenen taksitlerini ödeyebileceklerdir.

KPSS-2008/3 yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından kadro ve pozisyonlara yerleştirilmesi yapılan adaylara, Takvim ailesi olarak yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 25.06.2008)

GÜNDEM