BASINDAN YAZILAR
Prim affı uygulaması ile ilgili sorular ve cevapları (3) / Erdal Aydın - MuhasebeTR

Prim affı uygulaması ile ilgili sorular ve cevapları (3) / Erdal Aydın

Sigorta prim borcu olan işverenler ile BağKur prim borcu bulunan sigortalılar, köşemizi borçlarının yapılandırılması ile ilgili soru yağmuruna tutmaya devam ediyor. Prim affına yönelik 5763 sayılı kanundan yararlanmak isteyen tüm işveren ve sigortalıların sorularını bekliyoruz.

* "Prim affından yararlanmak isteyenler, posta yoluyla müracaatta bulunabilir mi? Konu hakkında net bir cevap alamadım. Şimdiden çok teşekkürler."

Başvuruların posta yoluyla yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır. Başvuru formlarının taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS (Acele Posta Servisi) yoluyla gönderilmesi halinde, başvuru formunun postaya veriliş tarihi esas alınacaktır. Başvuru formlarının adi posta yoluyla gönderilmesi halinde ise anılan formun ilgili kurum kayıtlarına intikal tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. Başvuruların adi posta yoluyla gerçekleştirilmesi ve söz konusu kurum kayıtlarına son başvuru tarihinden sonra intikal etmesi durumunda ise ödeme kolaylığı başvurusu yapılmamış sayılacaktır.

* "Kendime ait işyerinin ve çalıştırmış olduğum taşeronun borçları için prim affından nasıl yararlanabilirim? Borçların ödenmesi nasıl olacak?" Erkan Kurt-Ankara

4506 sayılı kanunun 87'nci maddesi uyarınca, asıl işveren aracının borçlarından müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadır. Bu nedenle, asıl işverenin ödeme kolaylığı için talepte bulunması halinde, aracının da borcu varsa bu borç da dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır. Ancak, bu durumda asıl işveren aracının ödeme kolaylığına müracaat etmeyeceğine dair aracı ile müşterek imzaladıkları taahhütname getirecektir. Buna karşın, aracının sadece kendi borcu için ödeme kolaylığından yararlanmak amacıyla müracaat etmesi halinde ise asıl işverenden anılan borç nedeniyle daha sonra SGK ile ihtilaf yaratmayacağına dair taahhütname vermesi gerekmektedir. Taşeron borçları için taksitlendirme yapmak amacıyla başvuruda bulunursa, onun da asıl işverenden alacağı matbu taahhütnameyi ibraz etmesi gerekmektedir. Ancak gerek asıl işveren ve gerekse aracı ortak borçları için peşin ödemede bulunmak isterse taahhütname istenmeyecektir.

* "Af kapsamına girmeyen borçlar neler? Kanun çıktıktan sonraki prim borçları da af kapsamında mı? Çalışmalarınızda başarılar." Yusuf Şimşek-İstanbul

2008 Mart ve önceki ay veya dönemlere ilişkin olmakla birlikte geçici 24'üncü maddeye istinaden yapılan başvuru tarihinden sonra tahakkuk etmiş olan borçlar, af kapsamında değildir. Ayrıca Tasarrufu Teşvik Kesin tisi ve katkı payları, Konut Edindirme Yardımı, Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem Vergisi ve Damga Vergisi, kira, icra masrafları ve benzeri borçlar da af kapsamında bulunmamaktadır.

* "Prim borcundan dolayı bankadaki mevduatlarımda haciz var. Prim affına yönelik düzenleme için müracaat etmem halinde haciz kalkar mı?" Y.E.-Ankara

Sevgili okurumuz, banka mevduatınız üzerinde bulunan haciz işlemleri, ilk taksitin ödenmesinden hemen sonra tümüyle kaldırılacaktır. Bu yüzden prim affı ve ödeme yapılandır masına ilişkin kanundan yararlanmak için hemen müracaat etmeniz uygun olacaktır.

* "2006 tarihindeki yapılandırmadan faydalandım ancak ödeyemedim. Bu nedenle taksitim bozuldu. Yeni çıkan BağKur affından yararlanmam mümkün müdür? Teşekkürler." Kadir Arslan-Zonguldak

Bulunduğunuz ilin Bağ-Kur İl Müdürlüğü'ne müracaat edip 2006 yılındaki yapılandırma işlemini iptal ederek yeni yapılandırmadan yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 20.06.2008)

GÜNDEM