BASINDAN YAZILAR
Prim Affından Yararlanmak İsteyen İşverenlerin Bilmesi Gerekenler (11) / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Prim Affından Yararlanmak İsteyen İşverenlerin Bilmesi Gerekenler (11) / Şevket Tezel

SSGSS Yasası ile Yurtdışı Borçlanmasıyla Emekli Olanlara SGDP’li Çalışma Yasağı Geldi

Memuriyet, SSK’lı çalışmalarım ve 11 yıllık yurtdışı çalışma sürelerimi borçlanmam sayesinde 1986 yılında SSK’dan emekli oldum. Emekli olduktan sonra kendi hesabıma çalışarak sosyal güvenlik destek primi ödeyen bir Bağ-Kur’lu oldum. 5510 sayılı Yasa bana SGDP ödeyerek çalışmaya devam etme yasağı getiriyor mu? Baki AKGÖL/BALIKESİR

 

Sayın Okurum,

Endişe etmekte haklısınız. Çünkü 5510 sayılı Kanun yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanlara, bu sürelerinin ne kadarını yurtiçinde ne kadarını yurtdışında geçirmiş olduğuna bakmaksızın yurtiçinde sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışıp, ücretinin yanında emekli aylığını da alma imkânını artık tanımıyor.

Söz konusu yeni kısıtlama, 5510 sayılı Yasayı değiştiren 5754 sayılı Yasanın 79 uncu maddesiyle değiştirilen 3201 sayılı Yasanın 6/B maddesinin, açıkça “Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanlar, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanlar ile Türkiye'de sigortalı çalışmaya başlayanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilir. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal güvenlik destek primi hakkındaki hükümleri, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlar için uygulanmaz” hükmünü getirmesinden kaynaklanıyor.

 

Emeklilik Tarihiniz 28 Haziran 2008

01.05.1983-15.01.1999 tarihleri arasında Emekli Sandığı iştirakçisiydim. 2001 yılında 6 aylık Bağ-Kur’luluk dönemim oldu ve bu dönemle ilgili borcum yok. 08.07.2004 tarihinden itibaren SSK sigortalılığım başladı ve hala devam ediyor. Mayıs 2008 ayı sonu itibariyle SSK’da bin 142 günüm bulunuyor.  10.01.1960 doğumlu bir sigortalı olarak ne zaman emekli olabilirim? Mehmet ALTIN/BURSA

 

Sayın Okurum,

Vermiş olduğunuz bilgilere göre SSK’dan emeklilik için gün sorununuz yok. 01.05.1983 sigortalılık girişiyle SSK’dan emeklilik için tabi olduğunuz 47 yaşı da 10.01.2007 tarihinde tamamlamışsınız. 25 yıllık sigortalılık süreniz de 01.05.2008 tarihinde tamamlanmış. Tek eksiğiniz primli geçmiş son yedi yıldaki çoğunluğu SSK’da sağlamak. Genellikle son yedi yıl hesabı varken bin 260 gün şartından söz ederiz. Oysa bu klişe sizin için geçerli değil, çünkü primli geçmiş son yedi yılda üç sosyal güvenlik kurumuna da prim yahut kesenek ödemiş olduğunuzdan, altı aylık Bağ-Kur dönemini hariç tuttuğumuzda SSK’ya bin 170 gün prim ödemeniz halinde SSK’dan emekli olma hakkını elde etmiş olursunuz. Bu nedenle SSK’da bin 170 günü tamamladığınızda emeklilik dilekçesi verebilirsiniz. Bunun için Haziran 2008 ayını da SSK’ya ödemişseniz 28 Haziran 2008 tarihinde SSK’ya emeklilik dilekçenizi verebilirsiniz.

 

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Levent ASLAN – 2000-2006 yılları arasındaki Bağ-Kur sürelerinden borçlu olduğunuz süre ene az beş yıl olmak kaydıyla 5458 sayılı Kanun ve 2007/47 sayılı Genelge kapsamında kurtulabilirsiniz. Ama bundan sonraki günler için Bağ-Kur sigortalısı olmak istemiyorsanız Bağ-Kur kaydınızı kapattırmalısınız.

Günnaz ÇİÇEK/TEKİRDAĞ – 01.01.1956 doğumlu, 07.01.1991 ilk sigortalılık girişli, 5 bin 199 gün primi olan bir SSK sigortalısı olarak gün sayınızı 5 bin 450’ye çıkararak 20 yıllık sigortalılık süresini dolduracağınız 07.01.2011 tarihinde emekli olabilirsiniz.

Güngör CURA – 3/2 Derece/kademe ve 800 ek gösterge üzerinden 25 yıl 5 ay hizmet süresiyle emekli olan bir memur olarak ek ödeme dahil 751 YTL emekli aylığı alıyor olmanız gerekiyor.

  

İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI

Prim Affından Yararlanmak İsteyen İşverenlerin Bilmesi Gerekenler -11-

Ödeme Süresi Tabii Afetler Nedeniyle Ertelenmiş Borçların Affında Erteleme Süresinden Feragat Gerekiyor 

Prim Affı kapsamına giren ve erteleme süresi, aftan yararlanma amacıyla yapılan başvuru tarihinden önce sona ermiş olan borçlara yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten başvuruda bulunulan ayın sonuna kadar, 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammından gerekli terkin yapılmak suretiyle, peşin veya taksitler halinde ödenecek olan tutar hesaplanacak.

Prim affı için yapılan başvuru tarihinde, henüz erteleme süresi sona ermemiş borçların bulunması halinde, sözkonusu borçların anılan maddeye göre peşin veya taksitler halinde ödenebilmesi için borçluların bakiye erteleme süresinden feragat ettiklerine ilişkin yazılı beyanda bulunmaları (Matbu taahhütname alınması) zorunlu bulunuyor.

Örneğin 10.02.2008 tarihindeki sel felaketi nedeniyle ödeme süresi bir yıl ertelenmiş işverenin bu borçlarının erteleme süresi sona ermemiş bulunduğundan prim affı başvurusunu 18 Temmuz 2008 tarihinde yapmış olması halinde başvuru tarihinden sonraki (19.07.2008 – 09.02.2009 tarihleri arasındaki) bakiye erteleme süresinden feragat ettiğine dair taahhütname ibraz etmesi gerekiyor.

 

Taksit Ödemeleri Anlaşmalı Bankalar Aracılığıyla Yapılacak

        Prim Affı kapsamında hesaplanan ve taksitler halinde ödenecek olan tutarlar, anlaşmalı bankalar vasıtasıyla tahsil edilebilecek ancak, konuyla ilgili tahsilât programlarının hazırlanmasına kadar geçecek olan süre içinde, tahsilat işlemleri SGK veznelerinden yapılabilecek.

        Peşin ödemeye esas tutarlar veya aylık taksitler, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüğü dışındaki Müdürlüklere de ödenebilecek.        Peşin ödemeye esas tutarların veya aylık taksit tutarlarının PTT kanalıyla havale yapılmak suretiyle de ödenmesi mümkün olduğundan, havale emrinin, “Alıcı Adı-Soyadı/ Adresi/Çek Hesap Numarası” bölümüne işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüğünün adı, “Gönderici Notu” bölümüne ise,

        - İşverenin adı-soyadı/unvanı,

        - İşyerinin sicil numarası,

        - Borcun türü,

        - Ödemenin geçici 24 üncü maddeye istinaden yapıldığı,

        - Ödemenin peşin veya aylık taksite ilişkin olduğu,

        - Taksite ilişkin olması halinde hangi taksite ait olduğu,

mutlaka yazılacak.

 

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 19.06.2008)

GÜNDEM