BASINDAN YAZILAR
Şirketlerde Kâr Payı Sınırlaması - MuhasebeTR

Şirketlerde Kâr Payı Sınırlaması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 13. maddesi ile sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25’ine kadar dağıtımına karar verilebileceği öngörülmüş olup, konuya ilişkin yayımlanan tebliğ ile de devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait fonların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketler bu tebliğ kapsamı dışında tutulmuştur. (17 Mayıs 2020 gün ve 31130 sayılı Resmi Gazete)
 
Söz konusu tebliğ gereği;
 
1. Sermaye şirketlerinde, Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 13’üncü maddesinin yürürlüğe girmesinden 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25’ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez. Bu sınırlama, Türk Ticaret Kanunu’nun 462. maddesi uyarınca iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanmaz.
 
2. Sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından yukarıda birinci fıkradaki sürenin sonuna kadar yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez.
 
3. Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 13. maddesinin yürürlüğe girmesinden önce genel kurulca kâr payı dağıtımı yapılması kararı alınmış, ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa, yukarıda birinci fıkrada yer alan sınır aşan kısma ilişkin ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa ertelenir. Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmez.
 
4. Genel kurulca yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemeleri birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar (30.09.2020) ertelenir.
 
Kâr payının dağıtımına ilişkin istisnalar ise söz konusu tebliğin 5. maddesinde yer almaktadır. Şöyle ki:
 
* İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek-2. ve geçici 23. maddesi uyarınca yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izine ayrılanlardan İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 24. maddesi uyarınca nakdi ücret desteğinin sağlanması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un geçici
20. maddesi ve ilgili kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç 120 bin TL ve altında kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,
 
* Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması koşuluyla kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,
 
* Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında olup,
 
30 Eylül 2020 tarihine kadar muaccel (hemen ödenmesi gereken) hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanması koşuluyla kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler için yapılacak ödemelerin varlığı dikkate alınmıştır.
 
Ayrıca konuya ilişkin tebliğin 5/2. maddesinde de ifade edildiği üzere “…kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketlerde, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemelerin 4. maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürenin sonuna kadar (30.09.2020) ertelenmesi öngörülmüştür.”
 
Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarı Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamaz. (Tebliğ md:7/2)

(Kaynak: Veysi Seviğ / İto Haber | 20.07.2020)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM