BASINDAN YAZILAR
İsteğe Bağlı Sigortalılıkla İlgili Son Değişiklikler - MuhasebeTR

İsteğe Bağlı Sigortalılıkla İlgili Son Değişiklikler

SGK’nın son günlerde peşpeşe yayımladığı genelgelerin getirdiği değişiklikleri irdelemeye ve ortaya koymaya devam ediyoruz. Bugün de kayden dayanaksız olduğu gerekçesiyle sonradan iptal edilen Bağ-Kur süreleri için zamanında ödenen primlerin kazandırabileceği süreler ile ikamet açısından koşulları daha kolaylaştırılan isteğe bağlı sigortalılıktaki değişiklikleri ele alıyoruz.

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmalarından dolayı ilgili kurum ve kuruluşların bildirdiği kayıtlara göre 1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesi kapsamında sayılmaları nedeniyle kayıt ve tescilleri yapılanlardan daha sonra ilgili kurum ve kuruluşlarca bu kayıtlarının bulunmadığı tespit edilenleri  1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesi kapsamındaki sigortalılıkları tescil tarihi itibariyle (04) kodu ile iptal edilen ancak iptal edilen sürelere  ait  prim  ödemesinde  bulunanların  talepte  bulunmaları  halinde  isteğe  bağlı  sigortalılık kapsamında değerlendirilerek ödemelerinin bulunduğu aylarla sınırlı kalmak kaydıyla bu sürelerde sigortalı sayılarak hizmet oluşturulabilecek.

Bu değişikliği aynı konuda çok sayıda mağduriyet nedeniyle açılmak zorunda kalınmış ve kazanılmış dava sonucuna bağlamak yanlış olmayacaktır.

***

Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarından, isteğe bağlı sigortalı olmak için talepte bulunanların yurt dışına çıkmadan önce Türkiye’de ikamet ettiklerini Sosyal Güvenlik Kurumuna açık olan Kimlik Paylaşım Sisteminden (KPS) tespit edilmiş olması gerekiyor. KPS’den tespit edilen ikamet tarihlerinde tereddüt oluşması halinde ise Türkiye ikamet tarihinin belgelendirilmesi aranıyor ve bu halde sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkede bulunsalar bile isteğe bağlı sigortalı olabiliyorlar. Son genelge değişikliğiyle ise bundan böyle sonradan ikametlerini Türkiye ile protokolsüz bir ülkeye taşısalar bile isteğe bağlı sigortalı olmaya devam edebilecekler.

***

Ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayan sigortalılardan isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin ay içerisinde zorunlu sigortalı olacağı gün sayısını beyan etmeleri zorunlu bulunuyordu. Ancak, ay içindeki zorunlu çalışma gün sayısının değişmesi halinde sigortalıların yeniden beyanda bulunmaları gerekiyordu, son genelge değişikliğiyle artık bu koşul gerekmiyor, eksik gün sayısı Sosyal Güvenlik Kurumunca otuza tamamlanarak işlem gerçekleştirilecek.

***

Türkiye’de ikamet etmekte iken ikametini uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkelere (Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre hariç) taşıyanların isteğe bağlı sigortalılığı ikametini yurt dışına taşındığı tarihten itibaren sona erecek.  Ancak isteğe bağlı sigortalılık, Türkiye’de ikamet etmekte iken ikametini uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere taşıyanların isteğe bağlı sigortalılıkları sigortalının aksine bir talebi olmadığı sürece devam ettirilecek. Sigortalıların ikametlerinin yurt dışına taşıdıklarının tespiti, kimlik paylaşım sistemi üzerinden yapılacak.

Daha önce ikameti yurtdışına taşımak isteğe bağlı sigortalılığın bitmesi anlamına geliyordu.

(Kaynak: Şevket Tezel / Ali Tezel | 20.07.2020)

GÜNDEM