BASINDAN YAZILAR
Sigortalılık Süresi Hesabında Yeni Değişiklikler - MuhasebeTR

Sigortalılık Süresi Hesabında Yeni Değişiklikler

Emniyetten temin edilen yurda giriş-çıkış tarihlerine göre, Ülkemizde (4/a) kapsamındaki sigortalılığın başladığı tarihte yurt dışında olduğu ve hizmetlerin devamında herhangi bir tarihte Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen sigortalının, bu işyerinden bildirilen sigortalı işe giriş bildirgesi ile bu bildirgeye istinaden yapılan (4/a) kapsamındaki hizmet bildirimlerinin tamamı iptal ediliyordu.

2020/21 sayılı Genelgeye göre yurda giriş-çıkış tarihlerine göre, ülkemizde (4/a) kapsamındaki sigortalılığın başladığı tarihte yurt dışında olduğu ve hizmetin devamında Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen sigortalının, yurda giriş yaptığı tarihe kadar bildirilmiş olan hizmetleri iptal edilecek, yurda giriş yapılan tarihten itibaren bildirilmiş olan hizmetleri ise geçerli sayılacak.

***

“Ek 6 ncı madde kapsamında sigortalılığı devam ederken yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilen sigortalıların, adlarına prim ödemesi yapması gereken ayın tamamında yurt dışında bulunduğunun  tespiti  halinde  sigortalılıkları  yurt  dışına  çıkış  yaptıkları  gün  itibariyle  sona erdirilecek, bu kapsamdaki sigortalılık şartlarını taşımaları halinde yurda giriş yaptıkları tarihi takip eden gün itibariyle sigortalılıkları başlatılacaktır. ”Kanunun ek 6 ncı madde kapsamındaki sigortalılıklarını müracaat ettiği tarihten önceki bir tarihte sonlandırma talebinde bulunanların, işten ayrıldığını işverenden ve ilgili meslek  odasından alacağı yazılı belge ile kanıtlaması halinde, işten ayrıldığı tarih itibariyle sigortalılıkları sonlandırılacak.

Bilindiği üzere taksi, dolmuş şoförleri ve sanatçılar Ek-6 sigortalısı olabiliyorlar.

***

Köy veya mahalle muhtarlığının herhangi bir sebeple boşalması halinde boşalan muhtarlıklar için seçim yapılıncaya kadar muhtarın yerine vekalet eden muhtar vekilleri  4/b  kapsamında  sigortalı  sayılmayacak.  Ancak,  seçimler sonucunda muhtar seçilenlerin ise seçildikleri tarih itibariyle 4/b kapsamında sigortalılıkları başlatılacak.

***

Limited şirket ortaklarından hisse devri alan yeni ortakların sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlayacak ve bu tarih ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince ortaklar kurulu karar tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma bildirilmesi gerekiyordu.

Mamafih 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren  6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda limited şirkette pay devirlerinin pay defterine kaydı zorunlu tutulmamasından dolayı limited şirket ortaklarından  hisse  devri  alan  yeni  ortakların  sigortalılıkları,  ortaklar  kurulunca  devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlayacak ve bu tarih ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin  veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla da şirket yetkililerince ortaklar kurulu karar tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde SGK’na bildirilebilecek.

***

SGK’na on-line olarak  bildirilen    vergi  mükellefiyet  kayıtlardan  vergi mükellefiyet başlangıç ve bitiş tarihleri aynı gün olan kayıtların tespiti durumunda bu kayıtlara ilişkin    1/10/2008  tarihinden  sonra  (4/b)  kapsamında  tescil  kaydı  oluşturulmayarak  bir  günlük hizmet de verilmeyecek.

***

1/10/2008 tarihi ve sonrasında kendi nam ve hesabına bağımsız çalışması sebebiyle 4/b (Bağ-Kur) sigortalılığı  kapsamında sigortalılığı başlatılan ve devam edenlerden 2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olma talebinde bulunmuş olanların sigortalılıkları devam ettiriliyordu.

Artık bu kapsamdakilerden sadece 24/4/2019 tarihinden önce 2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olma talebinde bulunmuş olanların sigortalılıkları devam ettirilecek.

(Kaynak: Şevket Tezel / Ali Tezel | 13.07.2020)

GÜNDEM