BASINDAN YAZILAR
Borç erteleme için son gün 30 Haziran - MuhasebeTR

Borç erteleme için son gün 30 Haziran

Tebliğdeki düzenlemeler özetle şöyle:

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de faaliyet gösteren spor kulüpleri, 6 Haziran 2008 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş bazı borçlarını erteleyebilecek.

Bu kapsamda, amme alacakları, sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları borçları gibi borçlar bulunuyor.

FAİZ YÜZDE 4

Uygulamadan yararlanmak isteyen spor kulüpleri, 30 Haziran'a kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine yazılı olarak tecil ve taksit talebinde bulunacak.

Tecil süresi, başvuru tarihinden itibaren azami 10 yıl olarak uygulanabilecek. Teminat aranılmayacak.

Tecil faizi oranı, azami tecil süresine ilişkin uygulanan faiz oranının 1/6'sı olarak dikkate alınacak. Buna göre, "azami tecil faizi"nde değişiklik yapılmadığı sürece, yıllık tecil faizi oranı yüzde 4 olacak.

Tecil süresince kulüpler gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi borçlarını düzenli olarak ödemek zorunda olacak.

KÖPRÜDE iŞLETME HAKKI DEVRi 25 YIL

İşletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilecek köprü ve otoyollarda, işletme hakkının 25 yıl olması öngörülüyor. Özelleştirmeyle dünyanın birçok ülkesinden dev firmalar ilgileniyor. Bu firmalar arasında, Avustralya'dan Macquarie Infrastructure ve İspanya'dan Abertis bulunuyor. Otoyollar ve üzerindeki hizmet tesisleri ile köprülerin özelleştirilmesine ilişkin ihalenin açılması için de TBMM'deki tasarının yasalaşması bekleniyor.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 13.06.2008)

GÜNDEM