BASINDAN YAZILAR
Kısa Çalışmanın Uzatılması - MuhasebeTR

Kısa Çalışmanın Uzatılması

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan istihdam tedbirleri kapsamında uygulanmakta olan kısa çalışma ödeneği, işverene işçi çıkarma yasağı ve ücretsiz izin kullandırma serbestisi ile ücret desteği uygulamaları bir ay uzatıldı.

Süre uzatımına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları 30 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bugün sizlerle, kısa çalışma ödeneğine ilişkin süre uzatımının hangi işyerlerini ve hangi çalışanları kapsadığı, sürenin hangi işyerleri için hangi tarihe kadar uzadığı sorularının yanıtlarını paylaşacağım.

★★★

Kısa çalışma ödeneğine ilişkin 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre süre uzatımı, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerlerini kapsıyor.

Bu bağlamda, 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmamış olan işyerleri için yeni bir başvuru söz konusu olmayacak.

30 Haziran 2020 öncesinde başvuruda bulunmuş olup, kısa çalışma uygulaması sona eren ya da devam etmekte olan işyerlerinin uzatılan süreye ilişkin kısa çalışma ödeneği için yeni bir başvuruda bulunmaları ve uygunluk testi yapılması gerekmeyecek.

★★★

Kısa çalışma ödeneğinin süresi;

– 30 Haziran 2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 1 Temmuz 2020 tarihinden,

– 30 Haziran 2020 tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri için ise kısa çalışma bitiş tarihinden,

başlamak üzere bir ay uzatıldı.

Örneğin; 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle kısa çalışma uygulaması için başvurmuş olup, kısa çalışma uygulaması biten işyeri için süre, 1 Temmuz'dan itibaren bir ay uzamış olacak.

10 Mayıs 2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle kısa çalışma uygulaması için başvurmuş olup, kısa çalışma uygulaması devam eden işyeri için ise süre, devam etmekte olan uygulama süresinin biteceği 10 Ağustos'tan itibaren bir ay uzayacak.

★★★

Kısa çalışma ödeneğinden, daha önce kısa çalışmadan yararlanan işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla yararlanılacak.

Bu bağlamda, daha önce İŞKUR'a bildirilen ve kısa çalışma ödeneği almakta olan işçilerde değişiklik ya da yeni işçi ilavesi yapılamayacak. Daha önce beyan edilen, ay içinde kısa çalışma yapılacak sürede de bir değişiklik yapılması söz konusu olmayacak.

Örneğin, işyerinde 10 işçi için çalışma süresi 2/3 oranında azaltılarak kısa çalışma uygulaması yapılmış/yapılıyor ise uzatılan sürede de aynı işçiler ve aynı kısa çalışma süresi için kısa çalışma ödeneği verilecek.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN DÜŞÜLMEYECEK

Kısa çalışma ödeneğinin işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda bulunuyor. Cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanmadığı için kısa çalışma ödeneğinin işsizlik ödeneğinden mahsup edilecek olması eleştiriliyordu.

Cumhurbaşkanı yetkisini aynı Kararda kullandı. Karara göre, koronavirüs salgını kaynaklı yapılan kısa çalışma ödemeleri, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 04.07.2020)

GÜNDEM