BASINDAN YAZILAR
Memura ücretsiz doğum izni / Resul KURT - MuhasebeTR

Memura ücretsiz doğum izni / Resul KURT

Okurumuz Murat Çubuk diyor ki, ‘Eşim 657 sayılı Kanuna tabi memur olup doğum istirahatı biter bitmez 1 yıllık ücretsiz izne çıkmak istiyor. Bu sürenin başlangıcı nasıl hesaplanır? İşyeri,çocuğun doğumunun üzerine 1 yıl koyarak hesaplıyor ve bu bize göre yanlış. Bu durumda 1 yıl değil 9 ay izin kullanmış oluyoruz. Doğrusu nedir?’

Maalesef, ilgililerinin mevzuatı yeterince bilmemesinden dolayı en fazla mağdur olanlar çalışanlardır. Konunun önemi ve bir çok okurumuzu ilgilendirmesinden dolayı ayrıntılı olarak ele aldık.

Memurun doğum 8’er hafta ücretli doğum izni

Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilecektir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenecektir. Ancak sağlık durumunun uygun olması halinde, doktor onayı ile memurların istemeleri halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışarak, çalıştığı bu sürelerin doğum sonrası sürelere eklenmesi mümkün bulunmaktadır. Öngörülen bu süreler memurun sağlık durumuna göre doktor raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilecektir.

Doğumda 12 aya kadar aylıksız izin

Devlet Memurları Kanunu’nun 108’inci maddesine göre, doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir. Burada 12 aya kadar izin verileceği açıkça belirtilmiş olduğundan memurun bu süreden daha fazla ücretsiz izin kullanması söz konusu olmayacak, ancak dilerse 12 aydan daha az bir süre aylıksız doğum iznini kullanabilecektir. Doğum yapan memurun yukarıda açıklanan 8 hafta veya 13 haftalık doğum sonrası istirahatının bitiminden itibaren başlayacaktır. Diğer bir deyişle doğumdan sonra bir yaşına kadar kullandırılması yanlıştır. 1 yıllık sürenin başlangıç tarihi doğum sonrası istirahatının bittiği tarihtir. İdare yanlış uygulama yapmaktadır.

Bu hükmün uygulaması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığı’nca 26.8.2004 tarih ve 25565 sayılı Resmi Gazete’de ‘Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2004/3)’ yayınlanmıştır. İlgili tebliğde, memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası mazeret izninin bitimi olarak belirlenmek suretiyle, aylıksız iznin hangi tarihte başlatılacağı hususu açıklığa kavuşturulmuştur.

İdareler izin vermek zorunda

İdarelerin doğum yapan memurun aylıksız izin talebini sınırlama veya hiç kullandırmama hakkı bulunmamaktadır. Personel talep ettiğinde bu izni vermek zorundadır.

Her doğuma ayrı izin

Yine açıklanması gereken önemli bir husus da, devlet memurunun her doğum için ayrı ayrı aylıksız izin kullanma hakkı olduğudur. İdarelerin devlet memuruna, daha önce doğum aylıksız izin hakkını kullandığı gerekçesiyle izin vermekten imtina etmeleri mümkün değildir. Zira, doğum aylıksız izin hakkında herhangi bir doğum sayısı sınırlaması yoktur.

Memurun süt izni

Ayrıca, memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilecektir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

Sağlık Bakanlığı nöbet tutturmuyor

Sağlık Bakanlığı, bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin gebeliklerinin 24.haftasını tamamladıktan sonra doğum öncesi izne ayrılıncaya kadar ve doğum yapanların da süt izni süresince hizmeti aksatmayacak şekilde mümkün olduğunca nöbete girmemesinin sağlanmasını 2004/128 sayılı genelge ile talimatlandırmıştır.

(Kaynak: Star Gazetesi | 12.06.2008)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM