BASINDAN YAZILAR
Emekli Sandığı’ndan Emeklilikte Fiili Hizmet Süresi Aranır - MuhasebeTR

Emekli Sandığı’ndan Emeklilikte Fiili Hizmet Süresi Aranır

30 Eylül 1964 doğum­luyum. İlk si­gorta girişim 9 Eylül 1989. Özel sektör­de 1332 gün SSK primi ödenmiş sigortam var. 4 Ocak 2001 tarihinde devlet memuru olarak işe başladım. Halen memuriyetim devam ediyor. Kademeli geçi­şe göre 30 Eylül 2020 tarihinde emekli olmam gerekiyor. Fakat çalış­tığım kurum, prim gün sayım 25 yıl olmadığı için “Bu tarihte emekli olamazsın” diyor. Bu konuda bana yardımcı olur musunuz? Ben ne zaman emekli olabili­rim? İlhan Karababa

Emeklilik şartlarının tespi­tinde ve sağlanmasında, en çok karıştırılan ve yanlış de­ğerlendirmeye neden olan kavramlar, “sigortalılık süresi” ile “hiz­met süresi”.

Sigortalı­lık süresi; sigortalının emekliliği için gereken ve uzun vadeli sigorta kolları olarak tanım­lanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile aylık bağlanması için yazılı istekte bulunduğu tarih arasında geçen süre olup, bu sürenin tamamen prim ödenerek geçirilmiş olması koşul olmadığı gibi, bu sürenin başlangıç ve sonu arasında aralıklı ya da birden çok sigortalılık haline tabi çalışmanın, sigortalılık süresinin belirlenmesinde bir önemi bulunmuyor.

Hizmet süresi ise sigortalının/iştirakçinin emekliliği için gereken uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile aylık bağ­lanması için yazılı istekte bulunduğu tarih arasında geçen sürede fiilen prim/ kesenek ödenmiş olan prim günleri/hizmet süreleri toplamı olup, prim/kesenek ödenmemiş süreler dikkate alınmıyor.

Bu bağlamda, SSK statü­sünde sigortalılık süresi esas alınırken; Emekli Sandığı statüsünde fiili hizmet süresi esas alınıyor.

Emeklilik için 25 tam yıl (9000 gün) fiili hizmet süresi ve 56 yaş şart­larına tabisi­niz. Emekli olabilmeniz için de 56 yaşınızı doldurmuş olmanızın yanı sıra fiili hizmet sürenizin de en az 25 tam yıl olması gerekiyor. İlk defa sigortalı olduğunuz tarihten itibaren 25 yıl geçmiş olmakla birlikte, fiili hizmet süreniz (fiilen prim/ kesenek ödenmiş olan gün sayınız) 25 tam yıldan (9000 günden) az. Söylen­diği gibi emeklilik için hiz­met sürenizi de 25 tam yıla tamamlamanız gerekiyor

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 02.07.2020)

GÜNDEM