BASINDAN YAZILAR
İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Görevlendirmede Süre Doluyor.. - MuhasebeTR

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Görevlendirmede Süre Doluyor..

Ülkemizde çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerin ertelenmesi ile sık sık karşılaşıyoruz. Bu durum da beraberinde yeni erteleme beklentilerini getiriyor. Geçtiğimiz dönemlerde çalışma hayatı ile ilgili birçok önemli düzenleme 1 Temmuz 2020’ye kadar ertelenmişti. Bunlardan birisi de iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme ile ilgili. Buna göre, şayet yeni bir erteleme olmazsa işyerlerinin dikkat etmesi ve hazırlık yapması gereken önemli uygulamalar bizleri bekliyor. Bu yazımızda 1 Temmuz 2020 itibariyle iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme ile ilgili hususları kısaca işverenlere hatırlatmak istedik.

Az Tehlikeli İşyerleri İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştıracak
6331 sayılı Kanun’un en önemli hükümlerinden birisi tüm işyerlerine işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu getirilmesiydi. Ancak kamu kurumları ile az tehlikeli ve 50 den az çalışanı olan işyerlerinde bu zorunluluk birçok kez ertelendi. Son erteleme ise 1 Temmuz 2020 olmuştu.

​Böylece 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren bir çalışanı bile olan tehlike sınıfı ayırt etmeksizin tüm işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilecek. İşyerlerinde işyeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri ise işyeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre değişiyor.

Buna göre, iş güvenliği uzmanları, görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yapmaları gerekiyor:
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

Ayrıca, az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için, tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için, çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekiyor.
İşyeri hekimleri ise görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yapmaları gerekiyor:
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

Ayrıca, az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için, tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için, çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilmesi gerekiyor.

İş Güvenliği Uzmanı Sınıflarında Normale Dönülecek (mi?)
1 Temmuz 2020’den itibaren yürürlüğe girecek iş güvenliği uzmanları ile ilgili bir diğer önemli düzenleme ise iş güvenliği uzmanlarının sınıfı hakkında. 1 Temmuz’a kadar;

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları tarafından,
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları tarafından,

yerine getirilebilecek.

​Ancak, yine bir erteleme olmaz ise 1 Temmuz’dan sonra, iş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için;

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı,
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı,
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı

iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranacak.

İdari Para Cezası Var
Şayet işyerinde uygun nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmezse işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre her ay için 11.735 TL ila 35.205 TL arasında idari para cezası ödenmesi söz konusu olacak. Gerek çalışanların iş güvenliklerinin sağlanması gerekse de yaptırımla karşı karşıya kalınmaması adına işyerlerinin söz konusu görevlendirmeleri yapmaları gerekiyor.

Resim

(Kaynak: Mehmet Bulut / Sadettin Orhan | 15.06.2020)

GÜNDEM