BASINDAN YAZILAR
Yıllık izin Ücretinin Geri Alınması / Arif TEMİR - MuhasebeTR

Yıllık izin Ücretinin Geri Alınması / Arif TEMİR

Kapıcı konutları kiraya verilir mi?

Büyük şehirlerde doğalgazın konutlarda yaygın olarak kullanılmasından dolayı bazı apartman yönetimleri kapıcılara gereksinim duyulmadığı gerekçesi ile kapıcıları işten çıkarmaktadır. Kapıcıların işten çıkarılması ile boşalan kapıcı dairelerinin kiraya verilip verilmeyeceği konusunda apartman yönetimleri/kat malikleri sorun yaşamaktadır.

Yürürlükten kaldırılan eski 1475 sayılı İş Kanunu'nda kapıcı konutları için kira istenemeyeceği hükmü yer almaktaydı. Bu hükmün sadece kapıcılara yönelik olup olmadığı çeşitli kesimlerce tartışılmıştır. Bütün bu tartışmalara 03.03.2004 tarihinde yürürlüğe giren Konut kapıcıları Yönetmeliği son noktayı koymuştur.

Konut Kapıcıları Yönetmeliği kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesinin zorunlu olmadığını belirterek kapıcı dairelerinin kapıcılık hizmetini yapmayanlara da kiraya verilebilmesinin yolunu açmıştır. Kat malikleri apartmana ait olan kapıcı dairesini kapıcılık hizmetini yapmayan bir başkasına kiraya verebilir. Apartman yöneticisine kat malikleri kurulu yetki vermişse yöneticide kapıcı dairesini kiraya verebilir. Yöneticiye yetki verilmemişse yönetici kapıcı dairesini kiraya veremez. Bu durumda kapıcı dairesinin mutlaka kat malikler kurulunca kiraya verilmesi gerekir.

Kapıcı dairesinde görevi dolayısı ile oturan kapıcıdan iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez.

 

Okur Sorularına Cevaplar

 

İş Sözleşmesi Yapılması

 

Soru:Bir işyerinde 5 yıldan beri çalışıyorum. İşverenim 10 gün önce imzalamamız için bize iş sözleşmesi verdi. Bizde iş sözleşmesinin işe girişte imzalanması gerektiğini söyledik. İşverenimize iş sözleşmesini imzalamadan iade ettik. İş sözleşmesini 5 yıl çalıştıktan sonra imzalama zorunluluğumuz var mı? E.Türkmen.

Cevap: Sayın Türkmen, İş Kanunu'na göre süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. İşvereninizin size sunmuş olduğu sözleşmeleri imzalamanız gerekir. İş sözleşmesi işyerinde oluşmuş çalışma koşullarına aykırı hükümler içeriyorsa bu durumda ilgili hükümleri kabul etmediğinizi sözleşmeye yazılı kayıt düşerek iş sözleşmesini imzalamanız gerekir.

 

Yıllık izin Ücretinin Geri Alınması

 

Soru: Yıllık iznimi kullanırken bir başka işyerinde çalışıyorum. Arkadaşım işverenimin bunu öğrenmesi halinde tarafıma peşin olarak ödenmiş olduğu izin ücretini alabileceğini söyledi. Bu mümkün mü? A.Yavuz.

Cevap: Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. Sayın Yavuz izin ücretinizin geri alınmasına ilişkin uygulama işvereninizin takdirindedir. İşvereniniz istemesi halinde izin ücretini sizden geri alabilir.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 10.06.2008)

GÜNDEM