BASINDAN YAZILAR
65 Yaş Üstü Gerçek Kişi İşverenlerle Bağkur’luların Ertelenen Prim Borçlarının Son Ödeme Tarihi Belli Oldu - MuhasebeTR

65 Yaş Üstü Gerçek Kişi İşverenlerle Bağkur’luların Ertelenen Prim Borçlarının Son Ödeme Tarihi Belli Oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu 2/4/2020 tarihli duyurusunda, COVİD-19 kaynaklı zorlayıcı nedenlerle 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan gerçek kişi işverenlerle, isteğe bağlı sigortalılar hariç 4/b kapsamındaki sigortalıların mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primlerinin, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar ertelendiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığının 29/5/2020 tarihli ve “18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu Genelgesi ile daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağının belirtilmesi üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu da 65 yaş üstü gerçek kişi işverenlerle  Bağkur’lu vatandaşların 2020/Şubat, Mart ve Nisan ayına ait prim borçlarının son ödeme tarihini 8/6/2020 tarihli duyurusu ile açıklamıştır.

2020/Şubat, Mart ve Nisan ayına ait prim boçlarının ödeme süresi 16/6/2020 Salı günü sona eriyor.

8/6/2020 tarihli duyuruda, “24/3/2020 tarihli ve 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde mücbir sebep ilan edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi işverenler ve 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar hariç olmak üzere,

65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gerçek kişi işverenler ile 5510 sayılı kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalıların, mücbir sebep dönemine ilişkin (22/3/2020 ila 1/6/2020) 2020 yılı Şubat, Mart ve Nisan aylarına ilişkin sigorta primlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 1/6/2020 tarihini takip eden 15 inci gün olan 16/6/2020 tarihi sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Buna göre, 65 yaş üstü gerçek kişi işverenlerle Bağkur’luların 2020/Şubat, Mart ve Nisan ayına ait prim borçlarını 16/6/2020 tarihine kadar, 2020/Mayıs ayına ait prim boçlarını ise 30/6/2020 tarihine kadar ödemeyi ihmal etmemeleri gerekiyor.

65 yaş üstü gerçek kişi işverenler ile Bağkur’luların mücbir sebep ilan edilen sektörlerde faaliyet gösteriyor olmaları halinde 2020/Mart Nisan ve Mayıs ayına ait borçları 2020/Ekim, Kasım ve Aralık ayı sonuna kadar ödenebilecek

8/6/2020 tarihli duyuruda,“24/3/2020 tarihli ve 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde mücbir sebep ilan edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi işverenler ve 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan işverenler ile 5510 sayılı kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılardan;

65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gerçek kişi işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalıların; mücbir sebep dönemine ilişkin 2020 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 1/6/2020 tarihini takip eden 15 inci gün olan 16/6/2020 günü sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamdaki işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalıların 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayına ilişkin sigorta primleri hakkında ise 2/4/2020 tarihli ve 5157380 sayılı Genel Yazının 1 inci maddesi kapsamında işlem yapılacaktır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Buna göre COVİD-19 kaynaklı zorlayıcı nedenlerle daha önce sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü gerçek kişi işverenlerle Bağkur’luların, 24/3/2020 tarihli ve 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde mücbir sebep ilan edilen sektörlerde faaliyet gösteriyor olmaları halinde;

-2020/Şubat ayına ait prim borçlarını 16/6/2020 tarihine kadar,

-2020/Mart ayına ait prim borçlarını (31/10/2020 tarihinin Cumartesine rastlaması nedeniyle) 2/11/2020 tarihine kadar,

-2020/Nisan ayına ait prim borçlarını 30/11/2020 tarihine kadar,

-2020/Mayıs ayına ait prim borçlarını ise 31/12/2020 tarihine kadar

 ödemeleri gerekiyor.

Kronik rahatsızlığı bulunan gerçek kişi işverenlerle Bağkur’luların 2020/Şubat ve sonrası prim borçlarının ödeme süresi henüz açıklanmadı.

2/4/2020 tarihli SGK duyurusunda gerçek kişi işverenlerle Bağkur’lulardan 65 yaş üstü olanlar ile kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlardan alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primlerinin, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 üncü günün sonuna kadar ertelendiği açıklanmıştı.

8/6/2020 tarihli SGK duyurusunda ise yalnızca gerçek kişi işverenlerle Bağ-Kur’lulardan 65 yaş üstü olanların prim borçlarının ödeme süresi açıklandığından, kronik rahatsızlığı bulunan gerçek kişi işverenlerle Bağkurluların prim borçlarının ödeme süresi için ayrıca açıklama beklenmektedir.

2/4/2020 tarihli SGK duyurusu için tıklayınız

8/6/2020 tarihli SGK duyurusu için tıklayınız

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK

(Kaynak: Gülbenk Müşavirlik | 09.06.2020)

GÜNDEM