BASINDAN YAZILAR
Pandemi Sürecinde İlave ve Yenileme Eğitimi Yapılmalı… - MuhasebeTR

Pandemi Sürecinde İlave ve Yenileme Eğitimi Yapılmalı…

Ülkemizde yaşanan pandemi sürecinde işverenler olağanüstü uygulamalar ve düzenlemeler ile karşı karşıya kaldılar. Nitekim içinde bulunan durum, mevcut mevzuatın yeniden yorumlanmasını ve getirilen yeniliklere de çabuk uyum sağlanmasını gerekli kıldı. Bu sürecin iyi yönetilmesi noktasında, müşavirlik hizmetlerinin ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin önemi bir kez daha anlaşıldı. Özellikle pandemi sürecinde iş sağlığı ve güvenliği hususunda yetkinlik ve yeterlilikler de tartışılmaya başlandı. Öyle ki bu konuda her gün onlarca soru alıyoruz ve kafaların soru işareti ile dolu olduğunu görüyoruz.

Geçtiğimiz aylarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işyerlerinde risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Bu yazımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.sadettinorhan.net/6_4_2020_makale.html

Pandemi sürecinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kafaları kurcalayan ve çoğu işyeri tarafından ihmal edilen bir diğer husus ise İSG eğitimleri ile ilgili. Nitekim işyerindeki rutin İSG eğitimlerinin yanı sıra böylesi olağanüstü durumlarda verilmesi gereken ilave ve yenileme eğitimleri de var.

İlave Eğitim Nasıl Olmalı? 
İşyerinde verilecek ilave eğitim 6331 sayılı Kanun’un 17/4. maddesinde düzenlenmiş. Buna göre; iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilmesi gerekiyor.

Burada hiç kuşkusuz akıllara koronavirüse yakalanmanın iş kazası veya meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağı sorusu geliyor. Bu hususa kısaca değinmek gerekirse; her ne kadar  SGK tarafından 2020/12 sayılı Genelge ile Covid-19 nedeniyle hastanelere müracaat eden kişiler için hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği belirtilmişse de bir olayın iş kazası sayılması kişinin talebi ve/veya yapılacak denetimlerle belirleneceğinden ilerleyen dönemde Yargıtay’ın yerleşik yaklaşımlarından geri adım atmayacağı ve koronavirüse yakalanma durumunu da iş kazası olarak nitelendireceği değerlendirilmektedir. Hatta sağlık çalışanları için koronavirüs vakalarının meslek hastalığı sayılması yönünde görüşler ağırlık kazanmaktadır.

Buradan yola çıkarak işverenlerin çalışanlarına ilişkin koronavirüs vakalarında, çalışanlarına işe başlamadan önce, söz konusu olayın sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilmesini sağlamaları gerekiyor.
Düzenlenen ilave eğitimin belgelendirilerek çalışanın özlük dosyasında saklanmalı. Ayrıca, çalışanın işten ayrılırken talep etmesi halinde ikinci bir nüsha düzenlenerek çalışana teslim edilmesi gerekiyor. İkinci nüshada işverenin imzası yeterli olup, eğitici veya eğiticilerin imzası aranmamaktadır.

Yenileme Eğitimine Dikkat!..
Pandemi sürecinde İSG eğitimleri ile ilgili bilinmesi gereken bir diğer husus ise yenileme eğitimi ile ilgili. Ülkemizde yaşanan bu dönemde birçok işyeri faaliyetini durdurmak zorunda kaldı. Hatta bazı işyerlerinde 7244 sayılı Kanun gereğince çalışanlar ücretsiz izne çıkartıldı. Dolayısıyla bu süreç sonunda çalışanlar bir süre işyerinden/işten uzak kalmış olacaklar. 6331 sayılı
Kanun’un 17/4. maddesine göre; herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilmesi gerekiyor.

​İlave eğitimde olduğu gibi yenileme eğitiminin de belgelendirilerek çalışanın özlük dosyasında saklanması önemli. Burada da çalışanın işten ayrılırken talep etmesi halinde ikinci bir nüsha düzenlenerek belgenin çalışana teslim edilmesi gerekiyor.

Eğitim Verilmeyen İşyerine Ceza Var
Eğer işveren tarafından yukarıda belirttiğimiz şekilde çalışanlarına ilave ve yenileme eğitimleri verilmezse bunun bir yaptırımı da var. Bu durumda işveren, 2020 yılında eğitim verdirmediği her bir çalışan için ayrı ayrı 948 TL idari para cezası ödemek zorunda kalacak.
Söz konusu ceza tutarı işyerinde çalışan işçi sayısı veya işyerinin tehlike sınıfına göre değişkenlik göstermiyor.

(Kaynak: Mehmet Bulut / Sadettin Orhan | 08.06.2020)

GÜNDEM