BASINDAN YAZILAR
Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi İndirimi Uygulamasında Kolaylık Sağlanmıştır - MuhasebeTR

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi İndirimi Uygulamasında Kolaylık Sağlanmıştır

Sirküler No: 2997

27.05.2020 tarih ve 31137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 312 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 301 Seri No’lu Genel Tebliğde Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.

Yapılan düzenleme ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için;

1-) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması,

2-) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,

3-) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

4-) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunu uyarınca kaçakçılık suçu fiillerinin işlenmemiş olması,

Şartları taşıması gerekmektedir.

Verilmesi gereken vergi beyannamelerinin ise, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerini kanuni süresi verilip tahakkuk eden vergilerin indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu tebliğ 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 27.05.2020 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

(Kaynak: Saymmas | 29.05.2020)

GÜNDEM