BASINDAN YAZILAR
Banka Bedava Hizmet Vermez! - MuhasebeTR

Banka Bedava Hizmet Vermez!

Sağlık amaçlı yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden gerçek kişilerin aldıkları her türlü sağlık hizmeti ile bunlarla ilgili destek hizmetleri “uluslararası sağlık turizmi” olarak tanımlanmıştır.

 

Burada amacımız uluslararası sağlık turistine sağlık hizmeti sunan sağlık kuruluşlarının faaliyetlerinden ziyade Sağlık Bakanlığı’nca, uluslararası sağlık turisti ile beraberindeki refakatçi ve diğer yakınlarına konaklama, ulaşım ve transfer hizmetlerinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilen, uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşlarının sağlaması gereken kriterler ile yararlanacağı teşvik ve vergi indirimlerinin incelenmesidir.

 

KRİTERLER

 

Uluslararası sağlık turizmi kapsamında faaliyette bulunabilmek için aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alması zorunludur. Bu kapsamda yetki belgesi alınması amacıyla Sağlık Bakanlığı’na müracaat sırasında aracı kuruluşların aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

 1. 14.09.1972 tarih ve 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu uyarınca alınmış A grubu seyahat acentesi işletme belgesi sahibi olmak,
 2. Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi sahibi en az 3 sağlık tesisi ile protokol imzaladığını belgelemek.
 3. Gelebilecek çağrıları cevaplamak amacıyla en az 2 dilde 7/24 hizmet verebilecek alt yapıya sahip olmak. (Yabancı dilin birisinin İngilizce olması zorunludur)
 4. Çağrılara bakacak personel dışında, yabancı dil bilen en az iki personel daha istihdam etmek. (Yabancı dilin birisinin İngilizce olması zorunludur)
 5. Yabancı dil yeterliliği için;
 1. İngilizce veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turistinin dilinden ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az altmış beş puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
 2. İngilizceden veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turistinin dilinden Avrupa Dil Portfolyosu’nda yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olmak.
 3. Çifte vatandaşlık kimliği olanların Türkçe dilinden Avrupa Dil Portfolyosu’nda B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olmak.
 4. Lisans düzeyinde Mütercim ve Tercümanlık bölümünden mezun olduğuna dair belge sahibi olmak.
 1. Aracı kuruluş aşağıdaki hususları yerine getireceğini yazılı olarak taahhüt etmelidir:
 1. Türkçe ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 dili destekleyen bir web sitesine sahip olmak, bu web sitesinde uluslararası sağlık turistinin bilgi almak isteyebileceği konularla ilgili gerekli açıklamaları bulundurmak, anlaşmaları olduğu sağlık tesislerini yayınlayarak bu sağlık tesisleri hakkında ayrıntılı bilgi sunmak.
 2. Uluslararası sağlık turistine tüm seyahatini kapsayacak şekilde seyahat sigortası yaptırmak.
 3. Uluslararası sağlık turistinin almak istediği sağlık hizmetine uygun olan sağlık tesislerini, sağlık turistinin tıbbi bilgi ve / veya belgelerini önceden sağlık tesisine ileterek araştırmak.
 4. Uluslararası sağlık turistine, almak istediği sağlık hizmetini sunabilecek sağlık tesisleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek.
 5.  Uluslararası sağlık turistinin alacağı sağlık hizmeti ücreti ile ilgili sağlık tesisinden bilgi alarak uluslararası sağlık turistine yaklaşık hizmet bedeli ve ödeme şartları hakkında bilgi vermek.
 6. Uluslararası sağlık turistine ülkemizdeki seyahat, pasaport, şehir içi ulaşım, iletişim, konsolosluk işlemleri gibi konularda bilgi vermek.
 7. Uluslararası sağlık turisti ile beraberinde gelenlerin ülkemize gelişlerini, ülkemizde konaklamalarını ve ülkelerine dönüşlerini sağlamak.
 8. Uluslararası sağlık turistini, hizmet alacağı uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisine transfer etmek, tesisteki uluslararası sağlık turizmi birimi ile irtibata geçerek turisti bu birime teslim etmek, taburcu olduktan sonra tesisten almak.
 9. Faaliyetleri sırasında uluslararası sağlık turistine ait elde ettiği her türlü bilgi hususunda, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir şekilde hareket etmek.
 10. Faaliyetlerine ilişkin tüm evrakları ilgili mevzuatlarında belirlenen sürelerde saklamak,

Uluslararası sağlık turisti ve beraberinde gelenlere sunacağı hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi vererek, bilgilendirilmiş onayını almak. (Bilgilendirme elektronik ortamda da yapılabilir)

(Kaynak: Faruk Erdem / A Haber | 28.05.2020)

GÜNDEM