BASINDAN YAZILAR
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergi Nispetinde Değişiklik Yapıldı - MuhasebeTR

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergi Nispetinde Değişiklik Yapıldı

Sirküler No: 2994

24/05/2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Yapılan değişiklikle;

Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden (uygulanan %0,2 oranı) %1 (yüzde bir)

Aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden (0) sıfır;

1)-Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2)-Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3)-Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

4)- Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5)- İhracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları olarak belirlenmiştir.

Söz konusu karar 24.05.2020 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

(Kaynak: Saymmas | 27.05.2020)

GÜNDEM