BASINDAN YAZILAR
Ücreti Artırılmayan Tazminatını Alabilir mi? - MuhasebeTR

Ücreti Artırılmayan Tazminatını Alabilir mi?

■ Maaşlarımızda artış zamanlarında yapılacak zamlar hemen uygulanmıyor. Bu durum tazminatımızı alarak işten ayrılmamızı sağlar mı? Mahmut TOK
Ücretlerin hangi dönemlerde veya oranlarda artırılacağına ilişkin herhangi bir çerçeve belirlenmiş durumda değildir. Ücret uygulamaları konusundaki yasal düzenleme, asgari ücretin altında ücretle işçi çalıştırılamayacağı ile sınırlıdır.
Bunun ötesinde ücret uygulamalarına ilişkin esaslar, iş sözleşmelerinde belirlenebilmektedir. İş sözleşmesinde bağlayıcı bir hüküm bulunmaması halinde, uygulamaya ilişkin inisiyatif işverene aittir. İş sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmamasına karşın, ücret artışlarındaki anlaşmazlık nedeni ile işten ayrılan işçi istifa etmiş sayılacağından, herhangi bir tazminat hakkı oluşmayacaktır.

■ Emekli olarak bir işyerinde çalışırken, işveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz olarak feshedildi. İşveren kıdem tazminatımı ödedi. Ancak ihbar tazminatımı ödemedi. İhbar tazminatı hakkım var mı? 5...534950 Nolu SMS
İhbar tazminatının, İş Kanunu'nun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamaz. Keza iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir ki bu bakımdan da işçinin emekli olup olmadığının önemi bulunmamaktadır.

■ Kıdem tazminatımı vererek işimi sonlandırdılar. Ben tazminatların hangi şartlara göre hesaplandığını öğrenmek istiyorum. F. PERÇİN
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanısıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşulu ile ikramiye ödemeleri v.b.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır.
Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Ne zaman emekli olurum?
■ 15 Ocak 1969 doğumluyum. İlk işe başlama tarihim 1 Nisan 1993. Toplam 5533 gün primim var. Askerliğimi işe başlamadan önce 18 ay yaptım. Buna göre ne kadar askerlik borçlanması yapmam gerekir? Ne zaman emekli olurum? Hasan KANAR

İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 4.5 aylık askerlik ödemeniz halinde 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda 53 yaşınızın tamamlanacağı 15 Ocak 2022 tarihinde emekli olabilirsiniz.

■ İşe giriş tarihim 01.05.1999, doğum yılım 1980, ne zaman emekli olabilirim? 5...759420 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 58 yaşınızın dolacağı 01.05.2038 tarihine kadar 5975 günü tamamlamanız gerekmektedir..

(Kaynak: Ali Şerbetçi / Takvim Gazetesi | 27.05.2020)

GÜNDEM