BASINDAN YAZILAR
Yatırım Teşvik Belgesindeki Yatırımların Tamamlanmasında Ek Süre Talep Edilmesi - MuhasebeTR

Yatırım Teşvik Belgesindeki Yatırımların Tamamlanmasında Ek Süre Talep Edilmesi

Sirküler No: 2979

08.05.2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2501 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile; 15.06.2012 tarihli 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara geçici 14’üncü madde eklenmiştir.

Yapılan düzenleme ile, 11.03.2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalması veya tamamlanamaması nedeniyle firmalar tarafından talep edilmesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bir (1) yıla kadar ilave süre verilebilecektir.

Ancak ek süre talebinde bulunacak belge sahibi firmaların, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın geçici 6’ınci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “Yatırım Teşvik Belgelerinde öngörülen orijinal süreyi geçmemek üzere talep edilmesi halinde ilave süre verilebileceği” hükmü ile birlikte uygulanmayacağı hususunu hatırlatmak isteriz.

Yürürlülük tarihi: 09.05.2020 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

(Kaynak: Saymmas | 11.05.2020)

GÜNDEM