BASINDAN YAZILAR
2020 Mayıs Yükümlülükleri Nelerdir? - MuhasebeTR

2020 Mayıs Yükümlülükleri Nelerdir?

Bu yıl birçok vergi için beyan ve vergi ödeme süreleri değişti. Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyan süreleri bütün mükellefler için uzadı. Salgın nedeniyle ilan edilen mücbir sebep kapsamına giren mükelleflerin ayrıca mart, nisan ve mayıs aylarına ilişkin muhtasar ve katma değer vergisi beyan dönemleri temmuz ayına kadar uzatıldı, bu beyannameler nedeniyle hesaplanan vergilerin ödeme süreleri de altışar ay ertelendi.

Yaşanan karmaşa içinde bir atlama olmaması için, mayıs ayında yapılması gereken iş ve işlemlerden özelliği olan bir kısmını hatırlatmakta yarar var diye düşündüm.

İşte mayıs ayı yükümlülüklerinden özellikli olanların listesi;

Yabancı sermayeli şirketlerin ve irtibat bürolarının yıllık bildirimleri

2003 yılında yapılan yasal düzenlemelerle, yabancı sermayeli şirketlerle ilgili mevzuat daha liberal hale getirildi. Yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının kuruluşu, sermaye artışı ve hisse devirleri başta olmak üzere gerçekleştirdikleri işlemlerde izin ve onay alma zorunluluğu kaldırıldı. Bunun yerine bu işlemlerle ilgili olarak yıllık veya işlem bazında bilgi verme yükümlülüğü getirildi.

Bu çerçevede, yıllık bazda ve her yılın Mayıs ayı sonuna kadar;

- Yönetmelik kapsamındaki şirket ve şubeler, sermaye ve faaliyetlerine ilişkin olarak, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde (E-TUYS) yer alan Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu’ndaki alanları kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlamak,

- İrtibat büroları, geçmiş yıl faaliyetlerine ilişkin, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formunu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne göndermek,

zorundalar.

Yönetmelikte, faaliyette bulunan irtibat bürolarının bildirimi yapmamaları durumunda, süre uzatma taleplerinin değerlendirmeye alınmayacağı ve faaliyet izinlerinin de re’sen iptal edilebileceği hükmü var. Önemli bir yaptırım.

Yatırım indirimi stopajı beyan ve ödemesi

Yatırım indirimine son verileli çok oldu ama geçmişten gelen haklar nedeniyle bir süre daha bu istisnayı uygulamaya devam edeceğiz. Gelir İdaresi’nin 2018 yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgiye göre bu yılda yatırım indirimi nedeniyle ödenen stopaj tutarı bir milyar liranın üzerinde.

Bu istisnadan Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 61. maddesi kapsamında yararlanıp Nisan ayında kurumlar vergisi beyannamesini veren kurumların, kâr dağıtımı yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın, yararlandıkları tutar üzerinden %19.8 oranıyla hesapladıkları stopajı, 27 Mayıs akşamına kadar beyan etmeleri ve ödemeleri gerekiyor. 518 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde mücbir sebep kapsamında olanlar için süre 27 Temmuz tarihinde sona erecek.

Denetim kuruluşlarının ve elektrik üretim şirketlerinin yıllık harçları

Harçlar Kanunu gereği, bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri, elektrik üretim faaliyetinde bulunan kurumlar ise elektrik üretim lisansı için harç ödemektedir.

Denetim kuruluşlarının yetkilendirme belgeleri ilk alındığı yıl maktu harca, sonraki yıllarda ise kanunla belirlenen tutardan az olmamak koşuluyla, nispi harca tabidir. Nispi harcın matrahı, denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatıdır. Nispi harç, kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içinde verilen bildirim üzerine tahakkuk ettirilmekte ve Mayıs ayı içinde ödenmektedir.

Elektrik üretim şirketlerinin üretim lisansı harcı ise Kanun’la tanımlanan bir önceki yıl gayri safi iş hasılatı üzerinden hesaplanmakta, kurumlar vergisi beyanname verme süresi içinde verilen bildirim üzerine tahakkuk ettirilmekte ve Mayıs ayı içinde ödenmektedir.

Mayıs ayının son günü tatil olduğundan yukarıda belirtilen süreler 1 Haziran akşamında sona eriyor.

Emlak vergisi birinci taksit ödeme zamanı

Emlak vergisinin ilk taksitinin Mayıs, ikinci taksitinin ise Kasım ayı içinde ödenmesi gerekiyor.

İş yerleri için ödenmesi gereken çevre temizlik vergisinin ödeme zamanı da emlak vergisiyle aynı. Konutlar için çevre temizlik vergisi su faturasının içinde tahsil ediliyor. Ayrıca bir ödeme yok.

Vergi levhasının yazdırılması

Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi gereği, vergi levhalarının Mayıs ayı sonuna kadar (Mayıs ayının son günü tatil olduğundan 1 Haziran akşamına kadar) yazdırılması gerekiyor.

Elektronik ortamda alınan vergi levhalarının vergi dairesine veya meslek mensuplarına onaylattırılmasına gerek yok. İnternet vergi dairesinden çıktı olarak alınması ve istendiğinde ibraz edilmek üzere iş yerlerinde bulundurulması yeterli.

Vergi levhasının alınmaması ve istendiğinde ibraz edilmemesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesiliyor. Bu tutar 2020 yılı için 350 lira.

(Kaynak: Recep Bıyık / Dünya Gazetesi | 08.05.2020)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM