BASINDAN YAZILAR
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Genel Kurullarında Onaylanan Finansal Tablolar ve Kar Dağıtımı - MuhasebeTR

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Genel Kurullarında Onaylanan Finansal Tablolar ve Kar Dağıtımı

Sirküler No: 2976

Türk Ticaret Kanununun 397. maddesine göre bağımsız denetim; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarının denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu “Türkiye Denetim Standartlarına” göre denetlenmesidir.

Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir.

Denetime tabi olanlar, hazırlanmış olan finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorundadır. Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de uygulanır. 

Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir. 

Finansal tabloların düzenlenmemiş sayılması, bu tabloların genel kurul tarafından müzakere edilemeyeceği ve onaylanamayacağı anlamına gelir. Hatta düzenlenmemiş sayılan finansal tablolara dayanarak kar dağıtımı, sermaye artırımı, sermaye azaltımı da yapılamaz.  

Bu çerçevede, bağımsız denetime tabi şirketlerin olağan genel kurullarında onaylayacakları finansal tabloları; Vergi Usul Kanunu’ na göre düzenlenen gelir tablosu, bilanço yerine; Türkiye Denetim Standartlarına göre denetimden geçen gelir tablosu ve bilanço olmalıdır.

Yine genel kurulda müzakere edilecek yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler bağımsız denetimden geçen finansal tablolar ile uyumlu olmalıdır.

Hatta, genel kurul gündeminde kar dağıtımı, sermaye artırımı veya sermaye azaltımı var ise, bunların da bağımsız denetimden geçen finansal tablolara göre yapılması gerekir.

Kar dağıtımının hangi finansal tablo üzerinden yapılacağı mevzuatta net olarak belirtilmese de Bakanlık görüşü kar dağıtımında da denetimden geçen ve genel kurulda onaylanan TFRS bilançolarının dikkate alınması yönündedir. Bu kapsamda TFRS’ deki dönem net karının dağıtılabilmesi için VUK’ a göre düzenlenen bilançoda karşılığının olması gerekir. Bu karşılığın illa dönem net karından oluşması şart olmayıp geçmiş yıl karları, olağanüstü yedekler veya yasal yedekler de olabilir. Aksi halde, TFRS’ deki karın VUK’ ta karşılığının olmaması halinde düşük olan kar dağıtılır prensibine göre kar dağıtılamayacaktır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

(Kaynak: Saymmas | 07.05.2020)

GÜNDEM