BASINDAN YAZILAR
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma Durumlarında Ücret - MuhasebeTR

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma Durumlarında Ücret

Sirküler No: 2974

4857 sayılı İş Kanununun ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma durumu ile ilgili maddeleri aşağıdadır.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma 

“Madde 44 – Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.”

Genel tatil ücreti 

“Madde 47 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.”

hükümleri yer almaktadır.

Maddedeki hükümler kapsamında; 

İşçilere, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenmelidir. 

Kanun’da çalışmanın ne kadar süreyle olup olmadığına ilişkin bir sınırlama getirilmemiştir. Dolayısıyla resmi tatillerde işçi bir saat de çalışılsa 7,5 saat de çalışılsa karşılığı bir günlük ücret olmalıdır.

Resmi tatil günlerindeki çalışmalar, kural olarak fazla çalışma değildir. Ancak, resmi tatilde çalışıldığı için haftalık çalışma süresi aşılmışsa aşılan süre için fazla çalışma ücretinin ödenmesi gerekir.

İŞÇİDEN ONAY ALINMASI. 

işçinin, resmi tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için ya iş sözleşmesinde bu durumun kararlaştırılması gerekir ya da işçinin onayının olması gerekir. Böyle bir sözleşme hükmü ya da onay yoksa işçi, bu resmi tatil günlerinde çalışmaya zorlanamaz.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçi çalıştıran/çalıştıracak olan işveren veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

(Kaynak: Saymmas | 06.05.2020)

GÜNDEM