BASINDAN YAZILAR
Nakdi Ücret Desteği Nedir ve Kimlere Ödenecektir? / Mustafa İşcan - MuhasebeTR

Nakdi Ücret Desteği Nedir ve Kimlere Ödenecektir? / Mustafa İşcan

Değerli okurlar, bugün pandemi olayından dolayı çalışma hayatında yapılan 7244 Sayılı Kanun’la getirilen nakdi ücret desteğinden bahsedeceğim.

Ücretsiz izne ayrılanlar ve iş akdi feshedilenler için ödenecek 39.24 TL ödeme hakkındaki kanun 17.04.2020 tarihli 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yasallaşmıştır.

1-NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANIR?

Nakdi ücret desteğinde ücretsiz izne ayrılanlar ve iş akdi feshedilenler olarak 2 bölüm halindedir.

 a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

−17.04.2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 Sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, −Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, −Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, −SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 no’lu belge türlerinden bildirilmiş olmak.

b) İş akdi feshedilenler için,

 −5.03.2020 tarihinden sonra 4447 Sayılı Kanun’un 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak, −Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak şartlarının oluşması gerekmektedir

2-NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ İÇİN NEREYE NASIL BAŞVURULUR?

Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılması gereklidir. Görüleceği üzere başvuruların sigortalı tarafından değil, işveren tarafından yapılması gerekmektedir. Başvuru ekranında, ilgili ayda işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısı, işçinin TC Kimlik Numarası, işçinin IBAN Numarası, işveren ve sigortalının cep telefonu bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. 5510 Sayılı Kanun Ek-9’uncu kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler ise ücretsiz izne ayıracakları işçilerini ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar “28-Pandemi Ücretsiz İzin” eksik gün koduyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Merkez Müdürlüklerine bildirmesi gerekmektedir.

3-İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN VE AYNI KANUNUN DİĞER HÜKÜMLERİNE GÖRE İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANAMAYAN İŞÇİLERİN NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURULARI NEREYE NASIL YAPILIR?

15.03.2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilecektir. 22.04.2020/107-6 15.03.2020 tarihinden sonra 4447 Sayılı Kanun’un 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işçiler ise, “https://esube.iskur.gov.tr/” internet adresinden veya e-devlet’ten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Yapılan başvuru üzerine şartları taşıyan işçilere nakdi ücret desteği İŞKUR tarafından ödenecektir.

4- NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ TUTARLARI NE KADARDIR?

6 -Nakdi ücret desteği, gerekli şartları taşıyan her bir kişi için 39,24 Türk Lirası’ndan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar olacaktır.

5-NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ TUTARLARI NASIL ÖDENECEKTİR?

 CEVAP 7: Nakdi ücret desteği, bir ay içerisinde en çok 30 gün olmak üzere, başvuru ekranında belirtilen IBAN hesabına, IBAN hesabı olmayanların ise diğer ödeme kanalları yoluyla (PTT havalesi gibi) işçinin kendisine ödenecektir.

6-NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN KESİLİR?

Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilecektir.

7-NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANANLARIN GSS PRİMLERİNİ KİM ÖDEYECEKTİR?

Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan, 5510 Sayılı Kanun’a göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, 5510/ 60-1 (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır. Bu kişilere ait genel sağlık sigortası primleri, İŞKUR tarafından SGK’ya ödenecektir.

8-NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ KAPSAMINDA BİLİNMESİ GEREKEN DİĞER KONULAR 

a ) 17.04.2020 tarihinden önce ücretsiz izne ayrılmış olanlar bu hükümden yararlanamayacaktır.

b ) İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, gerekli şartları taşımaları ve işverenleri tarafından eksik gün nedenlerinin “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak güncellenmesi halinde ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanacaklardır.

c ) 4447 Sayılı Kanun’un 50’nci maddesi gereği işe başlayıp tekrar isiz kalanlardan daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılanlar, 4857 Sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere (17.04.2020-17.07.2020 dönemi), ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanacaktır.

 d ) Nakdi ücret desteğinin süresi, 17.04.2020-17.07.2020 tarihleri arasındaki süreleri kapsar. Cumhurbaşkanı tarafından bu sürenin uzatılması halinde, nakdi ücret desteği de aynı süre için uzatılacaktır.

e ) Birden fazla işyerinde çalışırken, bu işyerlerinden ücretsiz izne ayrılanların toplam ücretsiz gün sayısının 30 günden fazla olması halinde 30 gün üzerinden, 30 günden eksik olması halinde ise 30 günden eksik kalan gün sayısı kadar nakdi ücret desteği ödenir.

(Kaynak: Mİlli Gazete | 02.05.2020)

GÜNDEM